fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Việc kinh doanh hóa chất là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định. Vì vậy, nếu cá nhân, công ty muốn phát triển kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất thì cần phải đăng ký công ty và hoàn tất các thủ tục liên quan. Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là điều cần thiết và bẳ buộc. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thủ tục này.

Tải xuống đơn xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Điều kiện kinh doanh hóa chất

Điều kiện để sản xuất hóa chất thuộc danh mục có điều kiện

 • Giám đốc hoặc Phó giám đốc kỹ thuật hoặc Giám đốc kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của nhà máy sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa học;
 • Người chịu trách nhiệm quản lý an toàn hóa chất được đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong cơ sở sản xuất phải được đào tạo; huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất hóa chất phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 12 Luật Hóa chất;
 • Có thiết bị phù hợp hoặc hợp đồng với đơn vị có thẩm quyền được cơ quan có thẩm quyền thừa nhận để kiểm nghiệm hàm lượng thành phần hóa học;
 • Có biện pháp đề phòng; ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa; xử lý sự cố hóa chất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có trang bị an toàn về phòng chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Có thiết bị kiểm soát, thu gom, xử lý chất thải nguy hại hoặc hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 • Người chịu trách nhiệm về an toàn hóa chất của cơ sở thương mại có giấy phép hoạt động hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành hóa chất;
 • Người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trong cơ sở thương mại phải được đào tạo; huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở thuộc lĩnh vực hóa chất phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 12 Luật Hóa chất:
  • Có biện pháp đề phòng; ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa; xử lý sự cố hóa chất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Có trang bị an toàn về phòng chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Có thiết bị kiểm soát, thu gom, xử lý chất thải nguy hại hoặc hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Để hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hay còn gọi là giấy phép kinh doanh hóa chất, cơ quan phải chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc tài liệu pháp lý tương tự.
 • Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận bản sao bảo vệ môi trường.
 • Giấy chứng nhận phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy và văn bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.
 • Văn bản chứng minh điều kiện an toàn hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền. Sơ đồ mặt bằng tổng thể nhà xưởng, nhà kho. Bản vẽ chứa rất nhiều thông tin về vị trí kho, nhà xưởng, khu vực chứa hóa chất cũng như diện tích, đường đi đến khu sản xuất, kho hóa chất, nhà xưởng.
 • Văn bản chứng minh quyền sử dụng bản sao lô đất xây dựng nhà kho, nhà xưởng hoặc hợp đồng thuê nhà kho, nhà xưởng.
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người quản lý (bản sao) chuyên ngành an toàn hóa chất.
 • Hồ sơ liên quan đến huấn luyện an toàn hóa chất (bản sao). Văn bản xác nhận an toàn hóa chất đối với hóa chất nguy hiểm tại đơn vị kinh doanh.
 • Văn bản giải trình nhu cầu mua bán hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (nếu đơn vị kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế).

Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động hóa chất phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ nêu trên. Sau đó nộp hồ sơ về Cục Hóa chất, Bộ Công Thương.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan cấp phép sẽ có thông báo bằng văn bản yêu cầu các cá nhân, tổ chức hoàn thiện hoặc điều chỉnh hồ sơ trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 16 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, đánh giá hồ sơ. Đồng thời, kiểm tra thực tế và cấp giấy phép hoạt động hóa chất cho các tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan này phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Các cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép buôn bán hóa chất thông qua một trong ba phương thức sau:

 • Nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Hóa chất, thuộc Bộ Công Thương.
 • Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Câu hỏi thường gặp:

Ai có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất?

Theo Nghị định 113/2017/ND-CP, khoản 6, Điều 10, việc cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sẽ do Bộ Công Thương thực hiện. Cụ thể, Cục Hóa chất là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định hồ sơ. Nếu cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện hồ sơ đăng ký hợp lệ thì cơ quan này sẽ cấp giấy phép kinh doanh.

Lệ phí xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất là bao nhiêu?

Lệ phí đăng ký giấy phép kinh doanh hóa chất được quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Văn bản quy phạm pháp luật này quy định chế độ thu, mức thu, nộp, sử dụng và quản lý tiền bản quyền trong ngành hóa chất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết