fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Trách nhiêm đối với tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản

Ký gửi tài sản là một giao dịch phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Do nhu cầu và yêu cầu của thực tế, các đối tượng cùng thực hiện nhiều nghiệp vụ lưu trữ. Để điều chỉnh quan hệ giữa các bên, pháp luật quy định về thỏa thuận bảo lưu tài sản. Do đó, Bộ luật Dân sự có quy định về bất động sản về việc duy trì văn bản thỏa thuận, đây cũng là nội dung được nhiều bạn đọc quan tâm khi cần giao kết loại văn bản này. Bạn đọc có thể tham khảo quy định này trong bài viết “Trách nhiệm đối với tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản?” này của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Hợp đồng gửi giữ tài sản là gì?

Theo quy định tại Điều 554 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc cầm giữ tài sản được xác định như sau:

Hợp đồng cầm giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên ký gửi nhận tài sản của bên ký gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên ký gửi sau khi hết thời hạn hợp đồng, bên ký gửi phải thanh toán cho bên ký gửi, nếu không còn khoản cầm giữ.

Như vậy, thỏa thuận gửi giữ tài sản là thỏa thuận giữa các bên trong đó người quản lý đầu tư nhận tài sản từ người ký gửi và trả lại chính tài sản đó cho người gửi khi hết thời hạn hợp đồng, người ký gửi phải trả tiền cho người gửi giữ.

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng gửi giữ tài sản?

Trách nhiêm đối với tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt cọc được quy định cụ thể tại Điều 555 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 556 Bộ luật Dân sự 2015.

 • Khi tài sản được giao, Quản tài viên phải thông báo ngay cho Quản lý biết tình trạng tài sản và có biện pháp thích hợp để bảo quản tài sản đang tạm giữ. Nếu Bên ký gửi không thông báo cho Bên ký gửi và Bên ký gửi phá hủy hoặc làm hư hỏng Tài sản ký gửi do bảo quản không đúng cách thì Bên ký gửi phải bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp thiệt hại phải được bồi thường.
 • Việc bồi thường phải được trả đầy đủ, đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.
 • Có thể yêu cầu tạm giữ tài sản bất cứ lúc nào, miễn là trong hợp đồng cầm giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho người cầm giữ một cách hợp lý.
 • Nếu làm mất, hư hỏng tài sản của mình thì yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp bất khả kháng.

Quyền và nghĩa vụ của bên đặt cọc được quy định tại Điều 555 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 556 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

 • Đối với việc chuyển giao tài sản, người quản lý tài sản phải thông báo ngay cho người quản lý tài sản về tình trạng của tài sản và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản tài sản gửi giữ; nếu bên gửi giữ không thông báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy, hư hỏng do không bảo quản đầy đủ thì bên gửi giữ phải mang theo; Nếu đã gây thiệt hại thì phải bồi thường.
 • Tiền công phải được trả đầy đủ, đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận.
 • Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu trong thời hạn gửi giữ không xác định thời hạn nhưng phải báo trước cho người quản lý tài sản một thời gian hợp lý.
 • Yêu cầu bồi thường nếu Quản tài viên làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Do đó, bên gửi tài sản có quyền:

 • Yêu cầu rút tài sản bất cứ lúc nào, nếu trong thời hạn gửi không ghi thời hạn nhưng phải báo trước cho người quản lý tài sản một thời gian hợp lý.
 • Yêu cầu bồi thường nếu chủ sở hữu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Đồng thời phải có nghĩa vụ:

 • Trong quá trình chuyển giao tài sản, Quản tài viên phải thông báo ngay cho chủ tài sản về tình trạng của tài sản và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản tài sản gửi giữ; nếu bên gửi không thông báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy, hư hỏng do không bảo quản đầy đủ thì bên gửi giữ phải mang theo; Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
 • Trả lương đầy đủ, đúng thời hạn theo thỏa thuận.

Đối với quyền và nghĩa vụ của bên giữ tài sản được quy định tại Điều 557 Bộ luật Dân sự 2015 

 • Giữ tài sản theo hợp đồng, trả lại tài sản cho bên gửi trong tình trạng như lúc gửi.
 • Chỉ thay đổi cách gửi giữ tài sản nếu việc thay đổi đó là cần thiết để bảo quản tài sản tốt hơn, nhưng phải thông báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi đó.
 • Thông báo ngay cho người gửi hàng về nguy cơ hư hỏng hoặc hủy hoại phát sinh từ bản chất của tài sản và yêu cầu người gửi hàng biết cách xử lý đúng hạn; nếu quá thời hạn mà người gửi không trả lời thì chủ sở hữu có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu người gửi hoàn trả chi phí.
 • Bồi thường thiệt hại đối với tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Và Điều 558 Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể:

 • Yêu cầu người gửi trả số tiền bồi thường đã thỏa thuận.
 • Yêu cầu bên gửi giữ các chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp không trả tiền ký gửi.
 • Yêu cầu người gửi đến nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng trong trường hợp gửi giữ không thời hạn thì phải báo trước cho người gửi một thời gian hợp lý.
 • Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị mất mát, hư hỏng để bảo vệ quyền lợi của bên gửi giữ, báo cho bên gửi giữ biết và thanh toán cho bên gửi giữ số tiền bán tài sản sau khi trừ các chi phí. bán bất động sản.”

Trách nhiệm đối với tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản?

Trách nhiệm trả lại tài sản ký gửi được quy định tại Điều 559 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

 1. Chủ sở hữu phải trả lại tài sản, thu nhập đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Địa điểm trả hàng ký gửi là địa điểm ký gửi. Nếu người gửi yêu cầu chuyển trả hàng hóa đến địa điểm khác thì bạn phải chịu chi phí vận chuyển đến địa điểm đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 2. Bên gửi giữ phải trả hàng đúng thời hạn và chỉ được quyền yêu cầu bên nhận gửi trả lại hàng trước thời hạn nếu có căn cứ chính đáng. ”
  Đối với trường hợp chậm giao, nhận tài sản cầm giữ thì áp dụng quy định tại Điều 560 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Nếu bên gửi giữ chậm giao tài sản thì kể từ ngày chậm giao tài sản không được yêu cầu bên gửi giữ trả tiền công, phí bảo trì và phải chịu rủi ro về tài sản trong thời gian chậm giao tài sản đó. Trường hợp bên gửi chậm giao tài sản thì phải trả cho bên nhận kinh phí bảo quản và tiền bồi thường phí giữ tài sản trong thời gian chậm giao.

Do đó, nếu chậm trễ trong việc tiếp nhận tài sản, bạn sẽ phải trả cho người nhận phí quản lý và tiền công giữa các tài sản. Ngoài ra, do số lượng hàng hóa của khách hàng sắp hết, công ty dịch vụ có quyền bán tài sản ký gửi với rủi ro hư hỏng hoặc tiêu hủy nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi. Tuy nhiên, theo Điều 558 BLDS 2015, sau khi trừ các chi phí hợp lý về việc bán tài sản, số tiền bán tài sản phải được thông báo cho người gửi và trả cho người gửi.

Trên đây là bài viết trách nhiệm đối với tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản, bạn đọc có thể tham khảo thêm nhé!

Câu hỏi thường gặp:

Trả lại tài sản gửi giữ trong hợp đồng gửi giữ tài sản ra sao?

Chủ sở hữu phải trả lại tài sản và lợi tức đã nhận; trừ khi có thoả thuận khác.
Nơi trả lại tài sản gửi giữ là nơi gửi giữ; nếu bên gửi yêu cầu gửi lại tài sản để nơi khác; phải chịu chi phí vận chuyển đến địa điểm đó; trừ khi có thoả thuận khác.
Chủ sở hữu phải trả lại tài sản đúng thời hạn; và họ chỉ có quyền yêu cầu bên gửi hàng nhận lại tài sản trước thời hạn; nếu có lý do chính đáng để làm như vậy.

Đối tượng của hợp đồng gửi giữ tài sản là ai?

Đối tượng của hợp đồng cấp dưỡng là tài sản tự do lưu thông. Tài sản khó bảo quản, dễ cháy nổ, độc hại… phải được chủ sở hữu đóng gói theo quy định của pháp luật. Bên nhận tài sản phải có đầy đủ cơ sở vật chất như kho bảo quản, bến bãi, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm an toàn cho tài sản, ngăn ngừa rủi ro phát sinh. Đối tượng của hợp đồng cầm cố có thể là động sản và bất động sản.
Như vậy, bên gửi giữ tài sản có quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật theo cách thức đã trình bày ở trên.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết