fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Tình huống hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Hợp đồng là một tài liệu quan trọng định rõ mối quan hệ giữa các bên tham gia. Hợp đồng được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận của các bên, và điều này đặt ra nguyên tắc quan trọng về tự do trong quá trình thương thảo và thỏa thuận. Pháp luật ưu tiên tôn trọng và bảo vệ sự tự do này của các bên. Một trong những quyền quan trọng của các bên trong hợp đồng là quyền lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng của họ. Điều này có nghĩa là các bên có thể chủ động quyết định pháp luật nào sẽ điều chỉnh quan hệ hợp đồng của họ. Học viện đào tạo pháp chế chia sẻ một số Tình huống hợp đồng có yếu tố nước ngoài, mời bạn đọc tham khảo

Quy định pháp luật về hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài như thế nào?

Hợp đồng dân sự (HĐDS) có yếu tố nước ngoài (YTNN) là hợp đồng mà ít nhất một trong các yếu tố sau đây xuất hiện:

  1. Chủ thể nước ngoài tham gia: Có ít nhất một bên trong hợp đồng là một cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân có quốc tịch hoặc đăng ký tại một nước ngoài. Ví dụ, một hợp đồng kết hôn giữa một công dân Việt Nam và một công dân Đức sẽ có YTNN, vì một trong hai người tham gia là công dân nước ngoài.
  2. Tài sản hoặc công việc liên quan đến nước ngoài: Hợp đồng liên quan đến tài sản hoặc hoạt động kinh doanh nằm trong lãnh thổ của một quốc gia ngoài nước Việt Nam. Ví dụ, một hợp đồng thừa kế tài sản nằm trên lãnh thổ của một quốc gia nước ngoài sẽ có YTNN.
  3. Sự kiện pháp lý xảy ra ở nước ngoài: Các sự kiện quan trọng như ký kết hợp đồng hoặc thay đổi hợp đồng xảy ra tại nước ngoài. Ví dụ, nếu một pháp nhân Việt Nam ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với một pháp nhân Mỹ tại New York, thì sự kiện pháp lý (ký kết hợp đồng) xảy ra ở nước ngoài.

Các hợp đồng dân sự có YTNN thường đối mặt với nhiều khó khăn trong việc xác định luật áp dụng và giải quyết tranh chấp. Để giải quyết vấn đề này, các bên tham gia hợp đồng có quyền thỏa thuận về việc chọn luật áp dụng cho hợp đồng. Tuy nhiên, việc hiểu rõ các quy định và yêu cầu pháp lý là rất quan trọng khi giao kết hợp đồng có YTNN, để đảm bảo bảo vệ lợi ích của tất cả các bên và giải quyết hiệu quả mọi tranh chấp phát sinh.

Tình huống hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Tình huống hợp đồng có yếu tố nước ngoài – số 1

Ông A đang cư trú tại Mỹ và đã xin thôi quốc tịch Việt Nam. Hiện nay do tuổi cao nên muốn trở về Việt Nam sinh sống và xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi cách thức nộp, thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết các việc về quốc tịch được pháp luật quy định như thế nào?

Tình huống hợp đồng có yếu tố nước ngoài – số 2

Mẹ anh A đang định cư ở Úc và muốn xin hồi hương về Việt Nam. Anh A đang chuẩn bị hồ sơ cho mẹ anh xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi trong trường hợp này giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam gồm những loại giấy tờ gì?

Câu hỏi thường gặp

Các yếu tố xác định hợp đồng có yếu tố nước ngoài?

Các yếu tố xác định hợp đồng có yếu tố nước ngoài bao gồm như sau:
– Chủ thể:
+ Các bên tham gia quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài;
+ Các bên tham gia quan hệ dân sự đều là công dân Việt Nam
– Sự kiện pháp lý: việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài.
– Đối tượng của quan hệ dân sự: đối tượng được thực hiện trong quan hệ đó ở nước ngoài

Điều ước quốc tế điều chỉnh hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài như thế nào?

Điều ước quốc tế: theo Điều 665 Bộ luật Dân sự 2015
+ Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp dụng.
+ Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Phần này và luật khác về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp dụng.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết