fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế nhà nước

Công tác pháp chế được biết đến là hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong xã hội thực hiện một hoặc nhiều công việc cụ thể nhằm thực thi pháp luật và đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Đây là một quá trình quan trọng và không thể thiếu trong việc xây dựng, thẩm định, sửa đổi và bảo vệ hệ thống pháp luật của một quốc gia. Vậy quy định về tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế nhà nước như thế nào? Hãy đọc ngay bài viết sau để nắm được quy định này nhé!

Căn cứ pháp lý

Nghị định 55/2011/NĐ-CP

Người làm công tác pháp chế nhà nước gồm những ai?

Dựa trên quy định tại Điều 11 Nghị định 55/2011/NĐ-CP, người làm công tác pháp chế bao gồm các nhóm sau đây:

  1. Công chức pháp chế: Đây là nhóm người làm công tác pháp chế được tuyển dụng và bổ nhiệm vào các tổ chức pháp chế tại các cấp quản lý nhà nước, bao gồm tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Công chức pháp chế có nhiệm vụ tham gia vào việc nghiên cứu, soạn thảo, kiểm tra, và xem xét các văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.
  2. Cán bộ pháp chế: Đây là nhóm người làm công tác pháp chế được điều động và tuyển dụng vào các tổ chức pháp chế tại các đơn vị quân đội nhân dân và công an nhân dân. Cán bộ pháp chế có trách nhiệm tham gia vào công tác pháp chế, hỗ trợ lãnh đạo và quản lý đơn vị trong việc soạn thảo, phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến quân đội và công an.
  3. Viên chức pháp chế: Đây là nhóm người làm công tác pháp chế được tuyển dụng và bổ nhiệm vào các tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Viên chức pháp chế tham gia vào việc thực hiện công tác pháp chế, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp, chính sách, quy định pháp lý để cải thiện hoạt động của đơn vị sự nghiệp và đáp ứng các yêu cầu pháp luật.
  4. Nhân viên pháp chế: Đây là nhóm người làm công tác pháp chế được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng lao động vào các tổ chức pháp chế tại doanh nghiệp nhà nước. Nhân viên pháp chế có trách nhiệm tham gia vào việc nghiên cứu, thực hiện các quy định pháp lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Tất cả các nhóm người làm công tác pháp chế đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và hiệu quả của việc soạn thảo, áp dụng và thực hiện các văn bản pháp luật trong xã hội. Công tác pháp chế đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế nhà nước

Tiêu chuẩn làm công tác pháp chế nhà nước

Tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế sẽ căn cứ tại Điều 12 khoản 1 Nghị định 55/2011/NĐ-CP, theo đó tiêu chuẩn đối với từng đối tượng như sau:

1. Công chức pháp chế trong các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh):
   – Là công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương.
   – Có trình độ cử nhân luật trở lên.

2. Viên chức pháp chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập:
   – Là viên chức có chức danh nghề nghiệp.
   – Có trình độ cử nhân luật trở lên.

3. Người đứng đầu tổ chức pháp chế:
   – Phải có trình độ cử nhân luật trở lên.
   – Có ít nhất năm năm trực tiếp làm công tác pháp luật.

4. Cán bộ pháp chế trong quân đội nhân dân và công an nhân dân:
   – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào tiêu chuẩn của công chức và viên chức pháp chế quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định 55/2011/NĐ-CP, hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn.

Như vậy, người làm công tác pháp chế phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn và trình độ luật pháp nhất định, từ đó đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác pháp chế. Các tiêu chuẩn này cũng giúp đảm bảo người làm công tác pháp chế có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia vào việc soạn thảo, áp dụng và thực hiện các văn bản pháp luật, đồng thời nắm vững quy trình và quy định liên quan đến công tác pháp chế trong các cơ quan và đơn vị tương ứng.

Chế độ của người làm công tác pháp chế nhà nước như thế nào?

Điều 12 Nghị định 55/2011/NĐ-CP khoản 2 và khoản 3 quy định chế độ của người làm công tác pháp chế như sau:

  1. Phụ cấp ưu đãi theo nghề cho công chức, cán bộ và viên chức pháp chế: Các công chức, cán bộ và viên chức pháp chế quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Nghị định 55/2011/NĐ-CP sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Điều này nhằm khuyến khích và động viên nhân viên công tác pháp chế, tạo động lực và tăng cường sự chuyên nghiệp trong công tác pháp chế.
  2. Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế. Quy định này nhằm cụ thể hóa và tối ưu hóa chế độ phụ cấp nhằm thu hút, giữ chân và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của người làm công tác pháp chế.
  3. Doanh nghiệp nhà nước vận dụng tiêu chuẩn và chế độ: Doanh nghiệp nhà nước có thể vận dụng tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định 55/2011/NĐ-CP để lựa chọn, bố trí, sử dụng và quyết định chế độ đối với nhân viên pháp chế. Điều này giúp tạo sự công bằng và khích lệ sự phát triển chuyên nghiệp trong công tác pháp chế cũng như tăng cường động lực và trách nhiệm của nhân viên pháp chế trong doanh nghiệp nhà nước.

Những chính sách và chế độ ưu đãi như trên đóng góp quan trọng vào việc thu hút nhân tài, duy trì và nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức sự nghiệp công lập. Đồng thời, những chính sách này cũng hỗ trợ người làm công tác pháp chế trong việc nghiên cứu, soạn thảo, thực hiện và đánh giá hiệu quả các văn bản pháp luật, từ đó đảm bảo tính hợp pháp, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn trong xã hội.

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề “Tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế nhà nước“. Hy vọng qua bài viết sẽ giúp bạn đọc có thêm hiểu biết về công tác pháp chế nhà nước

Câu hỏi thường gặp

Pháp chế doanh nghiệp là gì?

Pháp chế doanh nghiệp được hiểu là nhóm nhân viên thực hiện vai trò tư vấn về pháp luật cho doanh nghiệp, hỗ trợ trong các nội dung và vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật, và một số trường hợp, còn thực hiện kiểm soát quy định nội bộ công ty. Các thành viên trong pháp chế doanh nghiệp thường là những chuyên gia, chuyên viên về lĩnh vực pháp lý có kiến thức sâu về các quy định và quy tắc pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Chức năng của tổ chức pháp chế là gì?

Tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước là một đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu và tư vấn cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, và Giám đốc doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một bộ phận quan trọng đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ quy định của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết