fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty là một quy trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng vốn điều lệ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp cần tuân thủ một số quy định và thực hiện một số bước đúng quy trình. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm trong bài viết “Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên” nhé1

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Việc tăng vốn điều lệ giúp cung cấp nguồn vốn mới, tăng khả năng đầu tư, nâng cao công suất sản xuất và nâng cao giá trị thị trường của công ty. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra cơ hội tăng trưởng và phát triển bền vững. Quy trình tăng vốn điều lệ công ty đòi hỏi sự nắm vững các quy định, thủ tục và yêu cầu của pháp luật. Doanh nghiệp cần thực hiện đúng các bước và tuân thủ quy trình nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của quá trình tăng vốn.

Công ty TNHH 1 thành viên có thể thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo hai phương pháp sau:

Phương pháp 1: Tăng vốn điều lệ bằng cách chủ sở hữu góp thêm vốn. Đây là phương pháp phổ biến nhất để tăng vốn. Qua phương pháp này, công ty không cần thay đổi loại hình doanh nghiệp. Vẫn duy trì loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, một loại hình đơn giản, phổ biến và phù hợp cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định hình thức và mức độ tăng vốn.

Phương pháp 2: Tăng vốn điều lệ bằng cách mời thêm thành viên mới. Chủ sở hữu có thể quyết định mời 01 hoặc nhiều thành viên khác tham gia góp vốn. Khi đó, công ty phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần, tùy thuộc vào số lượng thành viên mới và mong muốn của chủ sở hữu.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Quy trình tăng vốn điều lệ công ty bắt đầu bằng việc soạn thảo hồ sơ tăng vốn. Trong bước này, chủ sở hữu công ty quyết định mức vốn tăng và hình thức tăng vốn. Hồ sơ tăng vốn cần được soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ, bao gồm các giấy tờ như giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, danh sách thành viên hoặc cổ đông, điều lệ công ty, bản sao công chứng hợp lệ của căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, giấy tờ chứng minh việc góp vốn của thành viên mới, quyết định của chủ sở hữu công ty và văn bản ủy quyền nếu cần thiết.

Để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên một cách thuận lợi, người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty đầy đủ và chính xác. Điều này sẽ giúp giảm thời gian làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào hình thức tăng vốn điều lệ, thành phần hồ sơ tăng vốn công ty TNHH 1 thành viên sẽ có sự khác nhau:

Trường hợp tăng vốn do chủ sở hữu góp thêm vốn, thành phần hồ sơ tăng vốn bao gồm:

 1. Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu có sẵn, thể hiện mức vốn mới;
 2. Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty;
 3. Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không thể nộp hồ sơ tăng vốn công ty mà uỷ quyền cho người khác.

Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên chọn hình thức tăng vốn bằng cách huy động thành viên mới, doanh nghiệp phải thực hiện thêm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp song song với thủ tục tăng vốn điều lệ. Hồ sơ trong trường hợp này sẽ phức tạp hơn so với tăng vốn bằng hình thức trước đó.

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp tăng vốn do huy động thêm vốn của thành viên mới gồm những giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu có sẵn, thể hiện loại hình doanh nghiệp mới và mức vốn mới;
 2. Danh sách thành viên nếu chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH 2 thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập nếu chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần theo mẫu có sẵn;
 3. Điều lệ thể hiện thông tin mới của doanh nghiệp sau thay đổi;
 4. Bản sao công chứng hợp lệ của căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của thành viên góp vốn mới nếu là cá nhân, hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu thành viên góp vốn mới là tổ chức;
 5. Giấy tờ chứng minh hoàn tất việc góp vốn của thành viên mới;
 6. Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc tăng vốn điều lệ công ty và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 7. Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không thể thực hiện thủ tục trực tiếp.
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, thể hiện thông tin về việc tăng vốn điều lệ. Điều này chứng tỏ rằng doanh nghiệp đã hoàn tất quá trình tăng vốn một cách hợp pháp và được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Chủ sở hữu quyết định mức vốn tăng và hình thức tăng vốn, sau đó tiến hành soạn thảo và chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo các yêu cầu được liệt kê ở mục 2.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tăng vốn điều lệ công ty

 • Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Quy trình thủ tục: Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền xử lý, gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện, hoặc nộp trực tuyến thông qua hệ thống công của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên sẽ cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ và thông báo ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên đáp ứng đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới thể hiện thông tin cập nhật. Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc chưa đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Thời gian xử lý hồ sơ: Khoảng 03-05 ngày làm việc.

Lưu ý: Doanh nghiệp cần phân biệt thời hạn góp vốn khi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020 là 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập. Còn việc góp vốn để thực hiện tăng vốn điều lệ phải được thực hiện xong mới thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời hạn thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ là 10 ngày kể từ ngày thay đổi vốn theo quy định tại Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020.

Bước 3: Thực hiện các thủ tục sau khi tăng vốn

Sau khi đã nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện thông tin mới, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý đi kèm như sau:

1. Đăng bố cáo công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Doanh nghiệp phải đóng lệ phí để thực hiện công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2. Nộp thông báo với cơ quan thuế trong trường hợp thay đổi vốn làm thay đổi mức thuế môn bài.

Trong trường hợp việc thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài, doanh nghiệp phải nộp mẫu 08 cho cơ quan thuế và tờ khai thuế môn bài bổ sung.

Câu hỏi thường gặp:

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách nào?

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ theo hai cách chính:
Tăng vốn góp của các thành viên hiện có: Trong trường hợp này, việc tăng vốn góp sẽ được thực hiện bằng cách mỗi thành viên đóng thêm vốn góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Nếu có thành viên muốn chuyển nhượng quyền góp vốn của mình, quy định liên quan đến việc này sẽ tuân theo Điều 52 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
Tiếp nhận vốn góp từ thành viên mới: Trong trường hợp này, công ty cổ phần sẽ chào đón các thành viên mới tham gia bằng cách nhận thêm vốn góp từ họ. Việc phân chia số vốn góp thêm từ thành viên mới sẽ tuân theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Nếu có thành viên không đóng thêm vốn hoặc chỉ đóng một phần, số vốn còn lại từ phần vốn góp thêm của họ sẽ được phân chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần gồm những gì?

Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh
Quyết định tăng vốn của Đại hội đồng cổ đông
Biên bản họp tăng vốn điều lệ của Hội đồng cổ đông
Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)
Chứng thực cá nhân sao y công chứng của thành viên mới
Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết