fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể đánh dấu sự kết thúc của hành trình tồn tại của một doanh nghiệp khi không còn hoặc không đủ điều kiện để duy trì mình như một thực thể pháp lý. Trong quá trình này, chủ doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục pháp lý nhất định để chấm dứt tư cách pháp nhân, cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Quá trình giải thể không chỉ đơn giản là việc đóng cửa và dừng hoạt động, mà còn bao gồm việc giải quyết một loạt các vấn đề pháp lý. Chủ doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục chính xác để chấm dứt tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, bao gồm cả việc thông báo cho Cơ quan đăng ký doanh nghiệp về sự giải thể và cung cấp các tài liệu liên quan. Vậy quy định pháp luật về Thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể doanh nghiệp như thế nào?

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định rõ ràng về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với quyết định giải thể trong những trường hợp sau:

Đầu tiên, khi doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì và thực hiện đúng thời hạn hoạt động được quy định trong Điều lệ công ty.

Thứ hai, giải thể có thể xảy ra theo quyết định của chủ doanh nghiệp, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu, hoặc Đại hội đồng cổ đông, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp. Điều này là một quy trình quan trọng để đảm bảo sự đồng thuận và quản lý hiệu quả trong quá trình giải thể.

Thứ ba, nếu công ty không duy trì đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì số lượng thành viên theo quy định để bảo đảm tính liên tục và ổn định của doanh nghiệp.

Cuối cùng, giải thể còn phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài không được phép trong khi doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể. Người quản lý và doanh nghiệp có liên quan sẽ chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ của doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình giải thể.

Như vậy, đối với trường hợp giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn, việc bảo đảm thanh toán nợ và trách nhiệm liên đới của người quản lý và doanh nghiệp là rất quan trọng để đảm bảo quy trình diễn ra một cách minh bạch và hợp pháp.

Thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể doanh nghiệp

Thứ tự thanh toán các khoản nợ khi giải thể doanh nghiệp

Theo khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định rõ ràng về trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp được nêu tại Điều 207 của Luật. Quy trình này bao gồm các bước cụ thể để đảm bảo việc giải thể diễn ra một cách công bằng và minh bạch. Dưới đây là chi tiết về các khoản nợ được ưu tiên thanh toán khi giải thể:

Đầu tiên, các khoản nợ liên quan đến lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp được ưu tiên thanh toán đầu tiên. Điều này đảm bảo rằng các quyền lợi của người lao động, theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động, được đặt lên hàng đầu, đồng thời tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người lao động đã đóng góp vào doanh nghiệp.

Tiếp theo, nợ thuế sẽ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên. Điều này phản ánh tầm quan trọng của việc duy trì tuân thủ thuế, đồng thời giúp bảo vệ tài chính của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ quy định thuế.

Cuối cùng, sau khi đã thanh toán các khoản nợ liên quan đến lao động và nợ thuế, phần còn lại sẽ được chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần. Điều này đảm bảo rằng quá trình chia lợi nhuận diễn ra công bằng và theo đúng phương thức quy định.

Tổng cộng, việc xác định và tuân thủ trình tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ khi giải thể là quan trọng để bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan và duy trì sự công bằng trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Thực hiện thủ tục giải thể công ty mất bao lâu thời gian?

Việc làm thủ tục giải thể công ty thường sẽ mất khoảng 1 tuần nếu trong trường hợp mọi thứ đều thuận lợi.
Tuy nhiên, cũng có thể sẽ lâu hơn, tức là mất từ 10-15 ngày, thậm chí là cả mấy tháng trời nếu có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục giải thể như nợ thuế.

Công ty TNHH 1 thành viên bị giải thể trong trường hợp nào?

Công ty TNHH 1 thành viên bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
Công ty TNHH 1 thành viên kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
Công ty TNHH 1 thành viên giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp 
Công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi không đề cập tới trường hợp giải thể này mà sẽ dành riêng một bài viết khác.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết