fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân là một bước quan trọng và không thể thiếu. Để tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo hoạt động một cách hợp pháp, mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của mẫu thông báo này và những lợi ích mà nó mang lại theo quy định pháp luật. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu thông báo trong bài viết sau của Học viện pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Trên thị trường kinh doanh ngày nay, doanh nghiệp tư nhân ngày càng nhận thấy tầm quan trọng của việc mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập chi nhánh. Điều này không chỉ giúp tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận khách hàng và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định pháp luật, mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân đã được thiết kế.

Dưới đây là hướng dẫn để soạn thảo mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân. Hãy lưu ý rằng mẫu thông báo này chỉ mang tính chất tham khảo và nên được điều chỉnh và tuỳ chỉnh theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và quy định pháp luật địa phương.

[Logo và tên doanh nghiệp tư nhân]
[Địa chỉ trụ sở chính]
[Số điện thoại]
[Email]
[Ngày tháng năm]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: [Tên cơ quan chức năng/địa phương liên quan]

Thân gửi [Tên cơ quan chức năng/địa phương liên quan],

Chúng tôi, [tên doanh nghiệp tư nhân], xin trân trọng thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân tại [địa chỉ chi nhánh] theo quy định pháp luật hiện hành. Thông báo này được thực hiện để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến việc lập chi nhánh ở nước ngoài.

Thông tin về doanh nghiệp tư nhân:

 • Tên doanh nghiệp tư nhân: [tên doanh nghiệp tư nhân]
 • Địa chỉ trụ sở chính: [địa chỉ trụ sở chính]
 • Số điện thoại: [số điện thoại]
 • Email: [email]
 • Mã số thuế: [mã số thuế]
 • Ngày thành lập: [ngày thành lập]

Thông tin về chi nhánh:

 • Tên chi nhánh: [tên chi nhánh]
 • Địa chỉ chi nhánh: [địa chỉ chi nhánh]
 • Số điện thoại: [số điện thoại]
 • Email: [email]
 • Ngày dự kiến hoạt động: [ngày dự kiến hoạt động]

Lý do và mục tiêu của việc lập chi nhánh: Tại đây, mô tả lý do và mục tiêu cụ thể của việc lập chi nhánh. Ví dụ: Mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp cận thị trường mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng tại địa phương, v.v.

Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh: Tại đây, liệt kê quyền và nghĩa vụ của chi nhánh theo quy định pháp luật và cam kết của doanh nghiệp tư nhân.

Cam kết tuân thủ pháp luật: Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến việc lập chi nhánh ở nước ngoài, bao gồm các quy định về đầu tư nước ngoài, văn bản pháp lý, luật doanh nghiệp và các quy định thuế của quốc gia đích. Chúng tôi cam kết hoạt động với tính minh bạch và trung thực, đồng thời chấp hànhcác quy tắc và quy định của cơ quan chức năng/địa phương liên quan.

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Giấy tờ và tài liệu đính kèm: Để chứng minh sự đăng ký hợp pháp của chi nhánh, chúng tôi đính kèm các giấy tờ và tài liệu sau đây:

 • Bản sao Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.
 • Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp tư nhân.
 • Bản sao Quyết định về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp tư nhân.
 • Bản sao Hợp đồng thuê mặt bằng/hoặc Giấy chứng nhận sở hữu/cho thuê đất, tài sản cố định khác tại địa chỉ chi nhánh.

Thông tin liên hệ: Nếu cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

 • Tên người đại diện: [tên người đại diện]
 • Chức vụ: [chức vụ]
 • Số điện thoại: [số điện thoại]
 • Email: [email]

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và xem xét của cơ quan chức năng/địa phương liên quan. Rất mong nhận được phản hồi từ phía quý cơ quan.

Trân trọng,

[Chữ ký]
[Tên người ký]
[Chức vụ]
[Tên doanh nghiệp tư nhân]

Lưu ý: Đảm bảo rằng mẫu thông báo này tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu của địa phương nơi doanh nghiệp tư nhân hoạt động. Nên tham khảo các quy định cụ thể và yêu cầu từ cơ quan chức năng/địa phương liên quan trước khi soạn thảo thông báo.

Lưu ý khi soạn thảo mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân

Mẫu thông báo này không chỉ là một giấy tờ thông thường, mà nó là một công cụ quan trọng để doanh nghiệp tư nhân thể hiện sự chấp hành và tuân thủ quy định pháp luật. Bằng cách điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp tư nhân và chi nhánh, mẫu thông báo này giúp đảm bảo rằng cơ quan chức năng và cộng đồng sẽ có được cái nhìn tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp và mục tiêu của việc lập chi nhánh.

Khi soạn thảo mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân, hãy lưu ý các điểm sau đây:

 • Chính xác và đầy đủ thông tin: Đảm bảo rằng thông tin về doanh nghiệp tư nhân và chi nhánh được cung cấp đúng, chính xác và đầy đủ. Điều này bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế, ngày thành lập và các thông tin liên quan khác.
 • Sắp xếp logic: Sắp xếp thông báo theo thứ tự logic và dễ hiểu. Bắt đầu bằng thông tin về doanh nghiệp tư nhân, sau đó là thông tin về chi nhánh và cuối cùng là lý do và mục tiêu của việc lập chi nhánh.
 • Mô tả rõ ràng lý do và mục tiêu: Trong phần mô tả lý do và mục tiêu của việc lập chi nhánh, hãy cung cấp thông tin cụ thể và rõ ràng về những lợi ích và kế hoạch doanh nghiệp mong muốn đạt được thông qua việc mở rộng hoạt động.
 • Đính kèm giấy tờ và tài liệu: Đảm bảo đính kèm các giấy tờ và tài liệu cần thiết để chứng minh việc đăng ký hợp pháp của chi nhánh. Bao gồm các bản sao của giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định về việc thành lập chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ liên quan khác.
 • Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo rằng thông báo thể hiện cam kết của doanh nghiệp tư nhân tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến việc lập chi nhánh ở nước ngoài. Điều này bao gồm cả cam kết hoạt động với tính minh bạch và trung thực, chấp hành các quy tắc và quy định của cơ quan chức năng/địa phương liên quan.
 • Thông tin liên hệ: Cung cấp thông tin liên hệ của người đại diện chịu trách nhiệm cho chi nhánh để cơ quan chức năng/địa phương liên hệ và gửi phản hồi. Đảm bảo rằng thông tin liên hệ là chính xác và có thể tiếp cận dễ dàng.
 • Điều chỉnh mẫu thông báo: Mẫu thông báo này chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy điều chỉnh và tuỳ chỉnh nó phù hợp với yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp tư nhân và quy định pháp luật địa phương.

Lưu ý rằng các quy định và yêu cầu pháp luật có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Vì vậy, hãy tham khảo các quy định cụ thể và yêu cầu từ cơ quan chức năng/địa phương liên quan trước khi soạn thảo thông báo.

Câu hỏi thường gặp:

Khi nào phải Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP, khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh gồm những gì?

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;
Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết