fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh

Mẫu đơn Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh là một cách để công ty/doanh nghiệp thông báo ý định tiếp tục hoạt động kinh doanh của chi nhánh trước thời hạn quy định. Mẫu đơn yêu cầu người gửi giải thích lý do vì sao muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn. Việc cung cấp lý do chi tiết và thuyết phục giúp cơ quan quản lý hiểu rõ về tình huống và đánh giá xem có đáng được chấp thuận hay không. Bạn đọc có thể tìm hiểu mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh trong bài viết dưới đây của Học viện đào tạo pháp chế ICA.

Tải xuống mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh

Nội dung mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh

[Tên Công ty/Doanh nghiệp]
[Địa chỉ]
[Số điện thoại]
[Email]

[Ngày tháng năm]

Kính gửi: [Tên Cơ quan quản lý/Chính quyền địa phương]

V/v: Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh

Kính gửi cơ quan quản lý/Chính quyền địa phương,

Chúng tôi, Công ty/Doanh nghiệp [Tên công ty/doanh nghiệp], chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh của chi nhánh [Tên chi nhánh] trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

Lý do chúng tôi đề xuất tiếp tục kinh doanh trước thời hạn là [giải thích lý do chi tiết]. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và đánh giá được sự ảnh hưởng và tiềm năng phát triển tích cực của hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian này.

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và các yêu cầu liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh, môi trường, và quyền lợi của khách hàng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Thông báo này được đệ trình đúng quy định thời hạn và chúng tôi mong nhận được sự xem xét và phê duyệt từ cơ quan quản lý/Chính quyền địa phương. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động và hậu quả phát sinh từ việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.

Trân trọng cảm ơn sự xem xét của cơ quan quản lý/Chính quyền địa phương và sẵn sàng cung cấp thêm thông tin hoặc hỗ trợ bổ sung nếu có yêu cầu.

Trân trọng,

[Chữ ký]

[Tên người đại diện]
[Chức vụ]
[Công ty/Doanh nghiệp]

Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh

Lưu ý khi soạn thảo mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh

Khi soạn thảo mẫu Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của chi nhánh, dưới đây là một số lưu ý mà bạn nên xem xét:

  • Thông tin công ty/doanh nghiệp: Đảm bảo điền đúng và đầy đủ thông tin về tên công ty/doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, và email liên hệ.
  • Ngày tháng năm: Ghi rõ ngày tháng năm soạn thảo thông báo.
  • Đối tượng gửi: Xác định rõ cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương mà thông báo này sẽ được gửi đến.
  • Tên chi nhánh: Đảm bảo ghi đúng tên chi nhánh mà bạn đang thông báo về.
  • Lý do tiếp tục kinh doanh trước thời hạn: Cung cấp giải thích chi tiết về lý do vì sao bạn đề xuất tiếp tục kinh doanh trước thời hạn. Hãy lưu ý rằng lý do nên được trình bày một cách rõ ràng, logic và thuyết phục.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật: Cam kết rằng bạn sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và yêu cầu liên quan đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
  • Cung cấp thông tin bổ sung: Sẵn sàng cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ bổ sung nếu cơ quan quản lý/Chính quyền địa phương có yêu cầu.
  • Chữ ký: Ký tên và ghi rõ chức vụ của người đại diện công ty/doanh nghiệp.
  • Gửi thông báo đúng thời hạn: Đảm bảo gửi thông báo đúng thời hạn quy định và theo quy trình yêu cầu của cơ quan quản lý/Chính quyền địa phương.

Câu hỏi thường gặp:

Chi nhánh tiếp tục kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh phải báo trước với Phòng đăng ký kinh doanh bao lâu?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:
Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

Chi nhánh có được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn?

Chi nhánh doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm đối với mỗi lần thông báo, nghĩa là họ có thể thông báo tạm ngừng kinh doanh nhiều lần nhưng mỗi lần tối đa 1 năm, không được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết