fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Pháp chế cần phân biệt rõ trốn thuế và tối ưu thuế

“Trốn thuế” luôn là một vấn đề rất nhạy cảm và gây nhiều lo lắng cho nhiều doanh nghiệp. Hành vi này thường xuất phát từ mong muốn giảm thiểu chi phí thuế của mình bằng cách tìm cách tránh trách nhiệm thuế theo quy định của luật pháp. Điều này có thể bao gồm việc gian lận trong khai báo thuế, sử dụng các kỹ thuật kế toán không minh bạch, hoặc thậm chí là việc chuyển tiền ra nước ngoài để tránh trách nhiệm thuế ở quốc gia mình hoạt động. Pháp chế cần phân biệt rõ trốn thuế và tối ưu thuế như thế nào, hãy theo dõi ngay bài viết sau để có câu trả lời

Pháp chế cần phân biệt rõ trốn thuế và tối ưu thuế

Trốn thuế và tối ưu thuế là hai khái niệm trái ngược nhau trong lĩnh vực thuế và tài chính cá nhân. Trong khi trốn thuế là một hoạt động bất hợp pháp, nhằm tránh trách nhiệm thuế và thường đi kèm với những hậu quả pháp lý đáng kể, tối ưu thuế là một phương pháp hợp pháp được sử dụng để giảm thiểu số tiền thuế thu nhập phải nộp, mà không vi phạm luật pháp.

Trong việc tối ưu thuế, cá nhân hoặc tổ chức sử dụng các biện pháp và quy định thuế được chính phủ thiết lập để giảm số thuế phải đóng mà không làm trái luật. Các biện pháp này có thể bao gồm việc tận dụng các khoản khấu trừ thuế đã được phê duyệt hoặc thiết lập các cơ cấu tài chính hợp pháp để giảm thiểu thuế.

Ví dụ, một cá nhân có thể sử dụng các khoản khấu trừ thuế được chính phủ quy định để giảm thiểu thuế thu nhập của họ. Điều này có thể bao gồm việc khấu trừ thuế cho con cái, chi tiêu y tế, hoặc đầu tư vào các khoản tiết kiệm hợp pháp. Tối ưu thuế không phải là việc trốn thuế bằng cách sử dụng các phương pháp bất hợp pháp như ghi giảm thu nhập hoặc lừa đảo thuế.

Tối ưu thuế là một phần quan trọng của quản lý tài chính thông minh và luôn đi kèm với tuân thủ đầy đủ các quy định thuế. Điều này giúp cá nhân và tổ chức giảm được gánh nặng thuế mà không phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng mà trốn thuế thường mang lại.

Pháp chế cần phân biệt rõ trốn thuế và tối ưu thuế

Những hành vi nào được xem là trốn thuế?

Theo Khoản 1 Điều 200 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), việc xác định các hành vi sau đây là hành vi trốn thuế, được coi là vi phạm nghiêm trọng đối với hệ thống thuế của một quốc gia:

 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc không nộp hồ sơ khai thuế, hoặc nộp hồ sơ khai thuế không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Điều này ám chỉ việc cá nhân hoặc tổ chức không thực hiện trách nhiệm nộp thuế đúng hạn hoặc không tuân thủ quy định về đăng ký thuế, dẫn đến việc trốn thuế.
 2. Không ghi chép đầy đủ và chính xác trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp. Điều này có thể dẫn đến việc giảm thiểu thuế thu nhập và không tuân thủ các yêu cầu ghi chép kế toán thuế.
 3. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán. Hành vi này có thể dẫn đến việc giảm thuế cần đóng bằng cách “ghi nhận” giá trị thấp hơn trên hóa đơn.
 4. Sử dụng hóa đơn hoặc chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa hoặc nguyên liệu đầu vào mà không đáp ứng các yêu cầu thuế. Điều này có thể gây ra việc giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, khấu trừ, hoặc hoàn lại.
 5. Sử dụng chứng từ hoặc tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được hoàn lại.
 6. Khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu hoặc không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan.
 7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu.
 8. Câu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa mà không đúng quy định.
 9. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

Những hành vi này đều đe dọa tính minh bạch và công bằng trong hệ thống thuế của một quốc gia và có thể dẫn đến hình phạt hình sự nặng nề đối với những người vi phạm.

Doanh nghiệp cần làm gì để tối ưu thuế?

Để tối ưu hóa thuế một cách hợp pháp và tuân thủ các quy định thuế, doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp sau đây:

 1. Hiểu Luật Thuế: Đầu tiên, doanh nghiệp cần hiểu rõ các quy định thuế áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh của họ. Điều này đòi hỏi sự nắm bắt kỹ thuật về thuế hoặc tư vấn từ chuyên gia thuế.
 2. Lập Kế Hoạch Thuế: Doanh nghiệp nên thiết lập một kế hoạch thuế chi tiết. Kế hoạch này bao gồm việc xác định cách tối ưu hóa thuế trong các lĩnh vực như thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế nhập khẩu/xuất khẩu, và thuế doanh nghiệp.
 3. Tận Dụng Khoản Khấu Trừ Thuế: Sử dụng tối đa các khoản khấu trừ thuế được quy định bởi pháp luật. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các chương trình khuyến mãi thuế, khấu trừ thuế cho các khoản đầu tư hoặc khấu trừ thuế gia đình.
 4. Quản Lý Tài Chính Một Cách Thông Minh: Theo dõi kỹ thuật kế toán và tài chính để đảm bảo rằng các giao dịch và tài liệu tài chính được ghi nhận đúng cách. Điều này giúp tránh việc sai lệch thông tin và tránh trường hợp phải nộp nhiều hơn trong thuế.
 5. Đầu Tư Đúng Cách: Xem xét cách đầu tư tài sản và nguồn vốn một cách thông minh để giảm thiểu số tiền thuế thu nhập phải nộp.
 6. Sử Dụng Chuyên Gia Thuế: Thuê một chuyên gia thuế hoặc công ty tư vấn thuế có kinh nghiệm để đánh giá tình hình thuế của doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp tối ưu.
 7. Tuân Thủ Luật Pháp: Trên hết, doanh nghiệp cần tuân thủ tất cả các quy định thuế và luật pháp thuế áp dụng. Việc tuân thủ đầy đủ giúp tránh được các hình phạt pháp lý và bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp.
 8. Giữ Tài Liệu Kỷ Thuế: Lưu trữ và bảo quản tất cả tài liệu liên quan đến thuế một cách cẩn thận. Điều này bao gồm hồ sơ thuế, hóa đơn, sổ kế toán, và các tài liệu tài chính liên quan.
 9. Cập Nhật Thường Xuyên: Theo dõi thay đổi trong luật thuế và điều chỉnh kế hoạch thuế của doanh nghiệp để phản ánh các thay đổi này.
 10. Hợp Tác Với Cơ Quan Thuế: Hãy tham gia tích cực trong quá trình thanh tra thuế và hợp tác với cơ quan thuế để giải quyết mọi vấn đề thuế một cách đúng đắn và hợp pháp.

Lưu ý rằng tối ưu thuế phải luôn được thực hiện theo quy định của pháp luật và không được vi phạm luật pháp. Trốn thuế và vi phạm thuế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý và tài chính cho doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Thuế có đặc điểm như thế nào?

Các khoản thu thuế được tập trung vào Ngân sách nhà nước là những khoản thu nhập của nhà nước được hình thành trong quá trình nhà nước tham gia phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.
Thuế là tiền đề cần thiết để duy trì quyền lực chính trị và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
Thuế dựa vào thực trạng của nền kinh tế (GDP, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất, thu nhập, lãi suất,…).
Thuế được thực hiện theo nguyên tắc hoàn trả không trực tiếp là chủ yếu.

Vai trò của thuế như thế nào?

Thuế giữ vai trò quan trọng trong xã hội hiện tại nếu không có thuế nhà nước sẽ không thể hoạt động vững mạnh.
Nguồn thu của ngân sách nhà nước: Thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất, mang tính chất ổn định lâu dài và khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản thu này càng tăng.
Công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Góp phần thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát, quản lý hướng dẫn và khuyến khích phát triển sản xuất, mở rộng lưu thông đối với tất cả các thành phần kinh tế theo hướng phát triển của kế hoạch nhà nước, góp phần tích cực vào việc điều chỉnh các mặt mất cân đối lớn trong nền kinh tế quốc dân.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết