fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị soạn thảo hợp đồng

Trong thời đại ngày nay, việc giảm thiểu rủi ro khi ký kết các Hợp đồng trở nên càng trọng đại, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Đây thực sự là một yếu tố quyết định sự thành bại của mọi doanh nghiệp, đặc biệt khi họ thường xuyên phải đối mặt với nhiều hợp đồng có giá trị lớn. Trong bối cảnh này, việc hạn chế rủi ro khi tham gia vào quá trình ký kết hợp đồng không chỉ là một ưu tiên mà còn là bước quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn và bền vững cho doanh nghiệp. Dưới đây là chia sẻ về Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị soạn thảo hợp đồng, mời bạn đọc tham khảo

Quy định pháp luật hợp đồng như thế nào?

Hợp đồng, theo định nghĩa của Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, là một thỏa thuận được đạt được giữa các bên để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Trong tình hình đầy biến động của thị trường và doanh nghiệp ngày nay, vai trò của hợp đồng không chỉ đơn thuần là một tài liệu pháp lý mà còn là cơ sở của sự hợp tác và cam kết giữa các bên.

Hợp đồng không chỉ định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của từng bên mà còn là công cụ quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi đối tác. Nó không chỉ là văn bản pháp lý chứa đựng những điều khoản và điều kiện, mà còn là một tài liệu thể hiện sự hiểu biết, đồng thuận, và cam kết tới sự thành công chung.

Qua hợp đồng, mỗi bên có thể linh hoạt điều chỉnh, điều chỉ, và thậm chí chấm dứt mối quan hệ một cách minh bạch và công bằng. Nó không chỉ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự hợp tác mà còn là công cụ giảm thiểu rủi ro và tranh chấp. Các điều khoản trong hợp đồng không chỉ là quy tắc mà còn là nguyên tắc, đồng thời chúng phản ánh rõ sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và tính minh bạch trong mối quan hệ doanh nghiệp.

Với vai trò quan trọng này, việc hiểu rõ và thực hiện một cách cẩn thận trong quá trình ký kết hợp đồng không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng và duy trì mối quan hệ kinh doanh bền vững và có hiệu suất.

Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị soạn thảo hợp đồng

Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị soạn thảo hợp đồng

Một Hợp đồng chặt chẽ và chi tiết sẽ giúp doanh nghiệp tránh được tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi và tài sản của doanh nghiệp mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ kinh doanh. Đồng thời, sự cẩn trọng khi soạn thảo Hợp đồng cũng giúp tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch và chân thực, đặt nền móng cho sự tin tưởng và hợp tác bền vững giữa các đối tác thương mại. Do đó, mỗi chi tiết, mỗi điều khoản trong Hợp đồng đều mang ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò như là những bước đầu tiên quan trọng để bảo vệ sự phồn thịnh và ổn định của doanh nghiệp. Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị soạn thảo hợp đồng như sau:

Hình thức của hợp đồng

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi pháp luật quy định, hình thức của Hợp đồng đóng vai trò quyết định với hiệu lực của nó. Ví dụ, trong các giao dịch như mua bán quyền sử dụng đất, bất động sản, mua bán các phương tiện như ôtô, tàu thủy, và nhiều trường hợp khác, việc lập Hợp đồng thành văn bản và công chứng là điều kiện cần thiết.

Công chứng không chỉ tạo ra bản ghi chính thức mà còn đảm bảo tính minh bạch và tính chính xác của các thông tin trong Hợp đồng. Nếu các điều kiện này không được tuân thủ, giao dịch có thể bị coi là vô hiệu, và quan trọng hơn là nó sẽ không được bảo vệ bởi pháp luật.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, pháp luật còn quy định việc đăng ký hoặc xin phép đối với một loại Hợp đồng cụ thể. Việc này không chỉ là một quy định hình thức, mà còn đảm bảo tính hợp pháp và công bằng của giao dịch. Điều này đồng nghĩa với việc việc không tuân theo các quy định này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý không mong muốn.

Do đó, việc hiểu rõ và tuân theo các quy định hình thức của Hợp đồng không chỉ là nhiệm vụ cơ bản mà còn là bước quan trọng để đảm bảo tính hiệu lực và bảo vệ pháp lý cho các bên tham gia trong quá trình thực hiện các giao dịch kinh tế và thương mại.

Chủ thể ký kết Hợp đồng

Ngoài việc phải đảm bảo rằng mọi bên tham gia giao dịch đều đáp ứng đủ điều kiện về mặt chủ thể, theo quy định của Bộ luật Dân sự, cụ thể là có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự, việc quy định người ký kết Hợp đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính hiệu lực và tính hợp pháp của Hợp đồng.

Đối với doanh nghiệp, người có thẩm quyền ký kết Hợp đồng thường là người đại diện theo pháp luật, được xác định rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng người ký kết có đủ thẩm quyền và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các cam kết trong Hợp đồng. Nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không thể tham gia trực tiếp, quy trình ủy quyền cũng được chấp nhận, với điều kiện rằng người được ủy quyền chỉ thực hiện trong phạm vi được uỷ quyền khi ký kết Hợp đồng.

Lưu ý rằng việc không đảm bảo điều kiện về mặt chủ thể khi ký kết Hợp đồng có thể dẫn đến việc Hợp đồng trở nên vô hiệu, không có giá trị pháp lý. Do đó, quá trình xác định người ký kết và đảm bảo rằng họ đáp ứng đủ điều kiện pháp luật là một bước quan trọng để bảo vệ lợi ích của cả hai bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Nội dung Hợp đồng

Nội dung của Hợp đồng là một phần quan trọng và đặc biệt cần được xem xét một cách cẩn thận để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của giao dịch. Các điều quan trọng cần chú ý bao gồm:

1. Đối tượng Hợp đồng:
Việc xác định rõ đối tượng chủ thể là bước quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp của Hợp đồng. Quy định chi tiết về đối tượng Hợp đồng cung cấp cơ sở để xem xét có sự vi phạm hay không, đặc biệt quan trọng đối với Hợp đồng mua bán hàng hóa. Việc này giúp xác định trách nhiệm và quyền lợi giữa các bên một cách rõ ràng.

2. Hiệu lực Hợp đồng:
Thường, Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm tất cả các bên đều đã ký vào Hợp đồng, trừ khi có thoả thuận khác. Cần lưu ý đến những loại Hợp đồng có điều kiện đặc biệt như hợp đồng được công chứng, và chứng thực theo quy định pháp luật, vì chúng sẽ có quy định về thời điểm hiệu lực khác nhau.

3. Phạt vi phạm và Bồi thường thiệt hại:
Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là các điều khoản quan trọng trong Hợp đồng, nhưng chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào thoả thuận của các bên. Cần lưu ý đến mức phạt tối đa được quy định trong luật để tránh việc quy định vượt quá mức phạt tối đa có thể làm mất hiệu lực Hợp đồng.

4. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp:
Việc xác định luật áp dụng và nơi giải quyết tranh chấp là quan trọng để tránh những tranh cãi không cần thiết và tăng tính linh hoạt trong quá trình giải quyết tranh chấp. Điều này trở nên quan trọng đặc biệt trong trường hợp Hợp đồng quốc tế, giúp quá trình giải quyết tranh chấp diễn ra một cách hiệu quả và minh bạch.

Tất cả những điều này cùng đóng góp vào việc tạo ra một Hợp đồng chặt chẽ, minh bạch, và bền vững, đồng thời đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên được bảo vệ và thực hiện đúng đắn.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện hợp đồng có hiệu lực là gì?

Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng là:
– Các bên tham gia hợp đồng: Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự phù hợp với loại hợp đồng được xác lập và hoàn toàn tự nguyện. Ví dụ, hợp đồng liên quan đến bất động sản của người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý (theo khoản 4 Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015).
– Mục đích, nội dung giao kết hợp đồng: Không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
– Hình thức của hợp đồng: Nếu pháp luật yêu cầu hình thức của hợp đồng là điều kiện để hợp đồng đó có hiệu lực thì các bên trong hợp đồng phải tuân theo quy định đó.

Quy định về hình thức của hợp đồng như thế nào?

Căn cứ Điều 119 Bộ luật Dân sự, hợp đồng có thể được lập bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Riêng hợp đồng được ký online qua Email, qua website… thì vẫn được xem là hợp đồng bằng văn bản nếu được lập theo quy định về giao dịch điện tử.
Với một số loại hợp đồng bắt buộc phải lập bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực thì các bên giao kết phải thực hiện theo quy định này

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết