fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Nên học Luật hay Luật kinh tế

Khi đứng trước quyết định lựa chọn ngành học, nhiều sinh viên quan tâm đến câu hỏi nên học Luật hay Luật Kinh tế. Cả hai ngành đều có những lợi ích và cơ hội nghề nghiệp riêng, tùy thuộc vào sự quan tâm và sở thích cá nhân. Việc lựa chọn học Luật hay Luật Kinh tế là một quyết định quan trọng và phụ thuộc vào sở thích và mục tiêu cá nhân. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc các yếu tố mà Học viện đào tạo pháp chế ICA liệt kê và đề cập trong bài viết “Nên học Luật hay Luật kinh tế” sau đây nhé!

Phân biệt ngành Luật và Luật kinh tế

Cả hai ngành đều mang lại những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Nếu có thể, việc học cả hai ngành có thể mang lại lợi ích to lớn. Quan trọng nhất là nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực mình lựa chọn để có thể thành công trong sự nghiệp pháp lý và kinh tế. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào sở thích và mục tiêu cá nhân. 

Ngành Luật và Luật Kinh tế là hai chuyên ngành pháp lý có sự khác biệt nhất định. Dưới đây là một số điểm để phân biệt hai ngành này:

Phạm vi chuyên môn:

 • Ngành Luật: Tập trung vào việc nghiên cứu, áp dụng và hiểu biết về hệ thống pháp luật chung, bao gồm Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Lao động, Luật Gia đình, và nhiều lĩnh vực khác. Ngành Luật hướng đến việc hiểu và áp dụng quy tắc, quy định và nguyên tắc pháp lý chung trong xã hội.
 • Ngành Luật Kinh tế: Tập trung vào việc nghiên cứu, áp dụng và hiểu biết về quy tắc và quy định pháp lý trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Ngành Luật Kinh tế liên quan đến Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ người tiêu dùng và các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động kinh tế và thương mại.

Khía cạnh nghiên cứu:

 • Ngành Luật: Tập trung vào nghiên cứu và hiểu biết về quy luật pháp lý, hệ thống tòa án, quy trình xét xử, nguyên tắc pháp lý và lý thuyết pháp lý chung. Sinh viên học Luật thường phải nghiên cứu các văn bản pháp luật, quy tắc và trường phái pháp lý khác nhau.
 • Ngành Luật Kinh tế: Tập trung vào nghiên cứu và hiểu biết về quy luật pháp lý trong bối cảnh kinh tế và thương mại. Sinh viên học Luật Kinh tế nghiên cứu về quy tắc và quy định pháp lý trong lĩnh vực kinh tế, tác động của pháp luật đến hoạt động kinh doanh và giải quyết tranh chấp thương mại.

Ứng dụng:

 • Ngành Luật: Cung cấp nền tảng cho việc trở thành luật sư, công tố viên, giảng viên, và làm việc trong các tổ chức pháp luật, công ty, tổ chức chính phủ, tư vấn pháp lý và các ngành nghề khác liên quan đến lĩnh vực pháp lý chung.
 • Ngành Luật Kinh tế: Cung cấp nền tảng cho việc làm việc trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, tư vấn pháp luật về thương mại và đầu tư, làm việc trong các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán, cơ quan quản lý kinh tế và các ngành nghề khác liên quan đến kinh tế.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có sự chồng chéo và tương quan giữa hai ngành này. Một số trường đại học có chương trình học kết hợp giữa Luật và Kinh tế để cung cấp kiến thức pháp lý và kinh tế đồng thời.

Nên học Luật hay Luật kinh tế

Nên học Luật hay Luật kinh tế?

Ngành Luật là một ngành học truyền thống, nghiên cứu về hệ thống pháp luật chung và các lĩnh vực pháp lý khác nhau. Ngược lại, ngành Luật Kinh tế tập trung vào quy tắc và quy định pháp lý trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Nếu bạn quan tâm đến hệ thống pháp luật chung và muốn hiểu sâu về quy luật pháp lý, ngành Luật có thể là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu bạn có niềm đam mê với kinh tế và muốn áp dụng quy tắc pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, thì Luật Kinh tế có thể là con đường phù hợp.

Nên học Luật hay Luật kinh tế? Đây là câu hỏi mà rất nhièu sinh viên khi lựa chọn ngành học đề thắc mắc.

Việc học Luật hay Luật Kinh tế phụ thuộc vào sự quan tâm và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Dưới đây là một số điểm khác nhau giữa hai chuyên ngành này để giúp bạn đưa ra quyết định:

Luật:

 • Học Luật tập trung vào việc hiểu và áp dụng các quy tắc, quy định và nguyên tắc pháp lý chung.
 • Chương trình học Luật mang tính chất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Kinh tế, Luật Lao động, và nhiều hơn nữa.
 • Học Luật giúp bạn phát triển các kỹ năng phân tích, tư duy luận lý, nghiên cứu, viết văn và phát biểu trước công chúng.
 • Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể trở thành luật sư, công tố viên, giảng viên, hoặc làm việc trong các tổ chức pháp luật, công ty, tổ chức chính phủ, tư vấn pháp lý, và nhiều ngành nghề khác.

Luật Kinh tế:

 • Học Luật Kinh tế kết hợp giữa kiến thức về pháp lý và nguyên lý kinh tế.
 • Chương trình học Luật Kinh tế tập trung vào việc hiểu và áp dụng Luật trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, và các lĩnh vực liên quan khác.
 • Học Luật Kinh tế giúp bạn hiểu các quy tắc và quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh tế và thương mại, cũng như ảnh hưởng của chúng đến doanh nghiệp và thị trường.
 • Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, tư vấn pháp luật về thương mại và đầu tư, làm việc trong các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán, cơ quan quản lý kinh tế và nhiều ngành nghề khác liên quan đến kinh tế.

Tóm lại, nếu bạn quan tâm đến cả pháp luật và nguyên tắc kinh tế, học Luật Kinh tế có thể là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tập trung vào lĩnh vực pháp luật chung mà không giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, học Luật sẽ cung cấp cho bạn nền tảng rộng hơn.

Sự khác nhau về vị trí công việc của ngành Luật và Luật kinh tế

Có thể xem xét lựa chọn học cả hai ngành để có sự kết hợp lợi ích. Việc học cả Luật và Luật Kinh tế cung cấp một góc nhìn toàn diện về pháp luật và quy tắc pháp lý trong môi trường kinh tế. Kết hợp hai ngành này sẽ giúp sinh viên có hiểu biết rộng về cả quy luật pháp lý chung và quy định pháp lý trong lĩnh vực kinh tế. Điều này mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và tạo ra sự linh hoạt trong việc lựa chọn công việc sau này.

Ngành Luật và Luật Kinh tế có những sự khác nhau về việc làm và vị trí công việc mà sinh viên có thể theo đuổi sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là một số ví dụ về các việc làm phổ biến trong hai ngành này:

Ngành Luật:

 • Luật sư: Đây là một công việc phổ biến trong ngành Luật. Luật sư tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ án dân sự, hình sự hoặc hành chính. Họ nghiên cứu, viết văn bản pháp lý, tham gia phỏng vấn và xét xử, và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh tụng.
 • Công tố viên: Công tố viên làm việc trong hệ thống tư pháp và có trách nhiệm chứng minh tội danh đối với các bị can trong các vụ án hình sự. Họ nghiên cứu, thu thập bằng chứng, chuẩn bị và đưa ra các lập luận pháp lý trong quá trình xét xử.
 • Giảng viên: Sau khi có kinh nghiệm và kiến thức sâu về Luật, một số người chọn trở thành giảng viên và giảng dạy Luật trong các trường đại học hoặc trường luật.
 • Chuyên viên tư vấn pháp luật: Công việc này liên quan đến cung cấp tư vấn pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức. Chuyên viên tư vấn pháp luật giúp khách hàng hiểu và tuân thủ các quy định pháp lý, đưa ra lời khuyên pháp lý và tham gia trong quá trình xây dựng hợp đồng và thỏa thuận.

Ngành Luật Kinh tế:

 • Luật sư kinh tế: Đây là một vị trí công việc kết hợp giữa kiến thức về Luật và Kinh tế. Luật sư kinh tế tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vấn đề liên quan đến kinh tế, thương mại, đầu tư và cạnh tranh.
 • Chuyên viên pháp lý doanh nghiệp: Công việc này liên quan đến cung cấp tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Chuyên viên pháp lý doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật, xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Chuyên viên pháp lý ngân hàng và tài chính: Công việc này liên quan đến cung cấp tư vấn pháp lý cho ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức tài chính khác. Chuyên viên pháp lý ngân hàng và tài chính giúp đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, ngân hàng, đầu tư và giao dịch tài chính.
 • Chuyên viên pháp lý thương mại quốc tế: Công việc này liên quan đến tư vấn và đại diện cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế. Chuyên viên pháp lý thương mại quốc tế giúp giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu, hợp đồng quốc tế, tranh chấp thương mại và các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại toàn cầu.

Tóm lại, trong khi ngành Luật tập trung vào các vấn đề pháp lý chung và áp dụng rộng rãi, ngành Luật Kinh tế tập trung vào các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Việc làm có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực chuyên môn và quyết định cá nhân của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Câu hỏi thường gặp:

Học ngành Luật làm gì sau khi ra trường?

Sinh viên luật sau khi tốt nghiệp có thể theo đuổi một số ngành nghề chuyên môn, tùy theo năng lực và kinh nghiệm cá nhân mà lựa chọn công việc, nghề nghiệp phù hợp. Một số công việc mà sinh viên luật có thể nhận được sau khi tốt nghiệp bao gồm:
Chuyên viên tư vấn pháp luật tại các doanh nghiệp.
Kiểm soát viên, hoặc làm việc trong bộ phận pháp chế doanh nghiệp, kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ Luật pháp.
Khi đã có kinh nghiệm dày dặn, cũng như học thêm các kiến thức chuyên sâu thì có thể trở thành thẩm phán, Luật sư.

Học ngành Luật Kinh Tế làm gì sau khi ra trường?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh Tế sẽ không khó để lựa chọn công việc trong tương lai với mức lương hấp dẫn và có cơ hội thăng tiến cao, cụ thể như:
Chuyên gia tư vấn pháp lý, đánh giá, phân tích, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực tiễn của nền kinh tế, chính sách của nhà nước và các công ước quốc tế có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, các hoạt động kinh doanh và đảm bảo các hoạt động của tổ chức đúng chủ trương.
Chuyên gia thực hiện các dịch vụ pháp lý của Luật sư, hoặc người hành nghề Luật sư trong các tổ chức pháp luật.
Chuyên gia tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội.
Chuyên gia hành pháp, lập pháp, và tư pháp trong các cơ quan Nhà nước các cấp.
Nghiên cứu và giảng dạy pháp luật kinh tế tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết