fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp là một công cụ quan trọng để thông báo về quyết định giải thể doanh nghiệp cho các bên liên quan. Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp được sử dụng để thông báo chính thức về quyết định giải thể của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin xác định và rõ ràng về việc doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động và ngừng hoạt động kinh doanh trong tương lai gần. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về mẫu thông báo này trong bài viết của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp cung cấp một cơ hội để doanh nghiệp giải thích nguyên nhân và lý do nằm sau quyết định giải thể. Điều này có thể bao gồm các yếu tố như lỗ lực tài chính không đủ, thay đổi trong môi trường kinh doanh, hoặc sự thay đổi chiến lược của công ty. Thông qua mẫu thông báo này, doanh nghiệp có thể truyền đạt một cách minh bạch và chân thực về quá trình ra quyết định này.

Dưới đây là hướng dẫn để soạn thảo mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp:

Đầu tiên, bắt đầu thông báo bằng cách gửi lời chào và cảm ơn tới toàn thể cán bộ công nhân viên và đối tác liên quan. Ví dụ: “Kính gửi: Toàn thể cán bộ công nhân viên và đối tác liên quan, Chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (tên doanh nghiệp) với các thông tin chi tiết như sau:”

Giải thích nguyên nhân giải thể. Ghi rõ các nguyên nhân và lý do chính dẫn đến quyết định giải thể doanh nghiệp. Ví dụ: “Nguyên nhân giải thể là do khó khăn về tài chính và thị trường cạnh tranh khốc liệt không cho phép chúng tôi tiếp tục hoạt động hiệu quả.”

Mô tả quy trình giải thể. Trình bày các bước cụ thể đã được thực hiện để giải thể doanh nghiệp. Bao gồm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, nhân sự, hợp đồng, v.v. Ví dụ: “Chúng tôi đã tiến hành thanh lý tài sản, chấm dứt hợp đồng và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự để đảm bảo quá trình giải thể diễn ra một cách trơn tru.”

Cung cấp lịch trình giải thể. Ghi rõ thời gian và các bước cụ thể được lên kế hoạch để hoàn thành quy trình giải thể. Bao gồm thời gian dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý, thanh lý tài sản, chấm dứt hợp đồng, v.v. Ví dụ: “Chúng tôi dự kiến hoàn thành quy trình giải thể trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2023.”

Thông báo về ảnh hưởng đến cán bộ công nhân viên và đối tác. Đưa ra thông tin về tình hình cán bộ công nhân viên và đối tác sau khi doanh nghiệp giải thể, bao gồm giải pháp hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp, hoặc các thông tin khác liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động, thanh toán công nợ, v.v. Ví dụ: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cung cấp hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp và giúp đỡ cán bộ công nhân viên trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm mới.”

Cuối cùng, cung cấp thông tin liên hệ. Cung cấp thông tin liên hệ như số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ văn phòng để cán bộ công nhân viên và đối tác có thể liên hệ và được hỗ trợ khi cần thiết. Ví dụ: “Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (số điện thoại) hoặc địa chỉ email (địa chỉ email).”

Ký tên và ghi rõ tên và chức vụ người ký, tên doanh nghiệp và địa chỉ liên hệ.

Lưu ý: Trong quá trình soạn thảo, hãy đảm bảo rằng thông báo giải thể doanh nghiệp của bạn mang tính chính xác và dễ hiểu. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định pháp luật và quy định cụ thể của địa phương liên quan đến quá trình giải thể doanh nghiệp.

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp
Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Lưu ý khi soạn thảo mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp cung cấp thông tin quan trọng cho cán bộ nhân viên về việc doanh nghiệp sẽ giải thể. Nó bao gồm thông tin về thời gian dự kiến ​​của quá trình giải thể, hậu quả đối với việc làm và các giải pháp hỗ trợ có sẵn cho nhân viên. Thông qua thông báo này, doanh nghiệp có thể tôn trọng quyền lợi và quyền riêng tư của cán bộ nhân viên và giúp họ chuẩn bị cho tương lai.

Khi soạn thảo mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp, dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

  • Đảm bảo rằng thông báo được tổ chức một cách logic và có cấu trúc rõ ràng. Sắp xếp thông tin theo thứ tự hợp lý, bắt đầu từ thông tin quan trọng nhất và kết thúc với thông tin liên hệ.
  • Tránh sử dụng các thuật ngữ phức tạp hoặc ngôn ngữ chuyên ngành khó hiểu. Sử dụng ngôn từ dễ hiểu và ngắn gọn để truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng cho đối tượng đọc.
  • Đảm bảo rằng thông báo cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về nguyên nhân giải thể, quy trình giải thể và lịch trình. Điều này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình giải thể và có thể đặt câu hỏi hoặc tìm hiểu thêm nếu cần.
  • Khi thông báo giải thể, hãy đảm bảo rằng thông báo được gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên và đối tác một cách tôn trọng và kịp thời. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và đảm bảo rằng mọi người có thời gian và cơ hội để chuẩn bị cho tương lai.
  • Trong thông báo, hãy đề cập đến các giải pháp hỗ trợ có sẵn cho cán bộ công nhân viên và đối tác, chẳng hạn như các chương trình tái định cư, công việc mới, hoặc hỗ trợ tài chính. Điều này giúp tạo ra sự tin tưởng và sẽ giúp mọi người vượt qua giai đoạn chuyển đổi.
  • Trước khi gửi thông báo, hãy kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng không có lỗi chính tả hoặc sai sót ngữ pháp. Điều này giúp thông báo trở nên chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
  • Đảm bảo rằng thông báo giải thể tuân thủ các quy định pháp luật và quy định cụ thể của địa phương liên quan đến quá trình giải thể doanh nghiệp. Nếu cần, tìm hiểu và tham khảo các quy định pháp luật để đảm

Câu hỏi thường gặp:

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp?

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:
Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Có quyết định giải thể doanh nghiệp thì có tiếp tục thực hiện những hợp đồng đã giao kết?

Căn cứ theo quy định tại Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể
1. Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm thực hiện các hoạt động sau đây:
a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;
b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
d) Ký kết hợp đồng mới, trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
g) Huy động vốn dưới mọi hình thức.
2. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
Theo đó, kể cả khi đã có quyết định giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn bị nghiêm cấm hành vi chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực trước đây.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết