fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Mẫu biên bản thông báo thanh lý hợp đồng mới năm 2023

Khi tiến hành hợp tác kinh doanh, trao đổi hoặc mua bán, việc ký kết hợp đồng với các điều khoản rõ ràng là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tránh các tranh chấp trong quá trình thực hiện giao dịch. Hợp đồng thường chứa đựng những cam kết và quyền lợi của mỗi bên, cũng như các điều kiện và thời hạn thực hiện công việc. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng đã hết hạn và công việc hoặc giao dịch đã hoàn tất, việc thanh lý hợp đồng là bước tiếp theo cần thực hiện để xác định chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của các bên dựa trên những ghi nhận và kết quả đã thực hiện. Dưới đây là Mẫu biên bản thông báo thanh lý hợp đồng mới năm 2023 được Học viện đào tạo pháp chế biên soạn gửi đến bạn đọc, mời bạn đọc tham khảo

Điều kiện để thanh lý, chấm dứt hợp đồng đúng luật

Căn cứ vào pháp luật, việc chấm dứt hợp đồng có thể được thực hiện theo các cách sau đây:

  • Các bên đồng ý chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận đồng lòng của tất cả các bên. Điều này có nghĩa là tất cả các bên đều đồng ý chấm dứt hợp đồng và đã thỏa thuận với nhau về việc kết thúc một cách đồng thuận.
  • Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ vào các điều khoản và thỏa thuận đã được ghi trong hợp đồng ban đầu. Nếu trong hợp đồng đã có các điều khoản về chấm dứt hợp đồng và các quy định về việc thực hiện chấm dứt, thì bên chấm dứt có thể dựa vào các quy định này để thực hiện việc chấm dứt một cách hợp pháp.
  • Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ vào hành vi vi phạm nghĩa vụ cơ bản của đối tác theo hợp đồng. Nếu một trong các bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản đã được ghi trong hợp đồng và việc vi phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng cho bên kia, bên bị thiệt hại có thể đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng.
  • Bên chấm dứt hợp đồng căn cứ vào đúng quy định pháp luật để chấm dứt hợp đồng. Nếu có các quy định pháp luật liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng trong lĩnh vực cụ thể mà các bên phải tuân thủ, thì việc chấm dứt hợp đồng sẽ được thực hiện theo đúng quy định này.

Trước khi thực hiện việc chấm dứt hợp đồng, các bên cần tuân thủ quy trình và thỏa thuận về việc gửi thông báo chấm dứt hợp đồng, để thông báo đến nhau về việc kết thúc hợp đồng theo thời hạn và quy định đã được thỏa thuận.

Người quyết định chấm dứt hợp đồng chính là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, được ủy quyền và có thẩm quyền đại diện doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến hợp đồng và các giao dịch kinh doanh. Điều này giúp đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của quyết định chấm dứt hợp đồng.

Mẫu biên bản thông báo thanh lý hợp đồng mới năm 2023

Có bắt buộc lập biên bản thanh lý hợp đồng hay không?

Hiện nay, không có quy định pháp luật nào bắt buộc hai bên phải lập Biên bản thanh lý hợp đồng. Việc lập biên bản này hoàn toàn là tùy thuộc vào sự thoả thuận giữa các bên, miễn là không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Trong quá trình thực hiện thanh lý hợp đồng, nội dung của biên bản có thể được hai bên tự do thỏa thuận và đưa vào, nhằm xác nhận và ghi nhận kết quả của việc chấm dứt hợp đồng một cách rõ ràng và minh bạch.

Nếu các bên không muốn ký Biên bản thanh lý riêng, họ cũng có thể chèn thêm các điều khoản vào hợp đồng chính để hợp đồng tự động thanh lý sau khi hoàn thành các nghĩa vụ. Ví dụ, trong trường hợp khi hai bên hoàn thành xong các nghĩa vụ của mình và không có tranh chấp hay khúc mắc gì xảy ra, hợp đồng có thể tự động thanh lý. Hoặc, sau một khoảng thời gian cụ thể kể từ ngày các bên hoàn thành hết nghĩa vụ với nhau, hợp đồng cũng có thể tự động thanh lý. Việc chèn thêm các điều khoản như vậy vào hợp đồng giúp tạo điều kiện thuận lợi và tự động hóa quá trình thanh lý sau khi hoàn tất các cam kết.

Nhìn chung, pháp luật không có quy định cụ thể điều chỉnh quá trình thanh lý hợp đồng, vì vậy các bên có sự linh hoạt và tự do thỏa thuận nội dung thanh lý. Điều này cho phép các bên điều chỉnh quá trình chấm dứt hợp đồng một cách linh hoạt và phù hợp với mỗi trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, dù cho không có quy định cụ thể, các bên nên đảm bảo rằng các điều khoản và nội dung thanh lý hợp đồng đều được thực hiện một cách minh bạch và hợp pháp để tránh các vấn đề tranh chấp trong tương lai.

Trình tự thủ tục thanh lý hợp đồng đúng luật

Khi các bên thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng, quá trình thực hiện thủ tục có thể được xác định theo các trường hợp sau:

1. Thanh lý hợp đồng do thỏa thuận: Khi các bên đồng ý chấm dứt hợp đồng theo sự đồng nhất và không có tranh chấp, thường áp dụng khi hợp đồng đã hoàn thành hoặc các bên không còn nhu cầu tiếp tục hợp đồng. Trong trường hợp này, thủ tục thanh lý rất đơn giản. Một bên lập biên bản thanh lý hợp đồng, sau đó gửi cho bên kia xem xét và thỏa thuận. Nếu hai bên đồng ý, họ cùng ký tên và đóng dấu để xác nhận việc chấm dứt hợp đồng.

2. Hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng đơn phương: Khi một bên trong hợp đồng đơn phương yêu cầu hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng, quy trình căn cứ vào những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bên đơn phương cần tuân thủ những quy định đã được ghi trong hợp đồng để thực hiện việc chấm dứt một cách hợp pháp.

3. Hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng: Nếu hợp đồng đã được thỏa thuận về việc hủy bỏ hoặc chấm dứt theo các điều khoản cụ thể, bên đơn phương gửi thông báo cho đối tác để thông báo về việc chấm dứt hợp đồng. Thời điểm chấm dứt thường được đề xuất là sau khoảng 15 ngày kể từ ngày thông báo.

4. Hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo những trường hợp ngoài thỏa thuận trong hợp đồng: Trong trường hợp không có thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng hoặc việc hủy bỏ, chấm dứt không tuân thủ điều khoản thỏa thuận, cần căn cứ vào quy định của Điều 424, 425, 426 Bộ luật Dân sự 2015 để đảm bảo việc thực hiện quy trình đúng theo quy định pháp luật.

Việc chấm dứt hợp đồng là quy trình quan trọng và cần được thực hiện một cách cẩn thận và có trách nhiệm, đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho cả hai bên. Các bên nên thực hiện quy trình chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định pháp luật và các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng để tránh các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tải xuống Mẫu biên bản thông báo thanh lý hợp đồng mới năm 2023

Câu hỏi thường gặp

Quy định về biên bản thanh lý hợp đồng như thế nào?

Biên bản thanh lý hợp đồng là một tài liệu quan trọng ghi chép lại những thông tin sau khi một công việc hoặc dự án đã hoàn tất và được hai bên tham gia xác nhận lại. Biên bản này đề cập đến các chi tiết quan trọng như khối lượng, chất lượng, và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thành công việc đó. Trong quá trình làm việc, hai bên đã thỏa thuận và đồng ý về các điểm cụ thể để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc ghi nhận thông tin.

Thanh lý hợp đồng trước hay sau ngày có hóa đơn?

Biên bản Hợp đồng thanh lý là một tài liệu quan trọng được lập vào thời điểm hoàn thành hợp đồng, tại bước cuối cùng của quá trình thực hiện công việc. Nguyên tắc quan trọng khi lập biên bản thanh lý là ngày trên biên bản phải sau ngày có hóa đơn. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc ghi nhận thông tin thanh lý hợp đồng.
Trong trường hợp hóa đơn chưa được xuất hoặc chưa xuất đủ số lượng, biên bản thanh lý hợp đồng cũng phải rõ ràng nêu rõ số liệu liên quan và thời hạn dự kiến xuất hóa đơn. Thời hạn này nên được xác định trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày lập biên bản Hợp đồng thanh lý. Trong trường hợp hóa đơn được xuất sau ngày của biên bản Hợp đồng thanh lý, hóa đơn vẫn được coi là hợp lệ, nhưng phải tuân thủ thời hạn đã được hai bên thoả thuận trước đó.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết