fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Làm sao để tốt nghiệp đại học?

Để tốt nghiệp đại học là một mục tiêu quan trọng đối với nhiều sinh viên. Việc hoàn thành chương trình đào tạo và đạt được bằng cấp đại học không chỉ đảm bảo một nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp và tiếp cận với nhiều cánh cửa thành công trong tương lai. Mời bạn đọc tham khảo trong bài viết “Làm sao để tốt nghiệp đại học?” nhé!

Làm sao để tốt nghiệp đại học?

Đầu tiên, việc xác định mục tiêu rõ ràng là một yếu tố quan trọng. Khi bước vào đại học, hãy đặt ra mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được. Có thể là đạt điểm số cao, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, hoặc xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội. Mục tiêu cụ thể sẽ giúp bạn tập trung nỗ lực và hướng dẫn quyết định hàng ngày của mình.

Theo quy định của Khoản 1 Điều 14 trong Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp đại học, các điều kiện cần để được xét và công nhận tốt nghiệp đại học như sau:

 • Hoàn thành đủ học phần, số tín chỉ và các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đồng thời đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
 • Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên.
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm xét tốt nghiệp, và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Quy định về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học

Tốt nghiệp đại học đòi hỏi sự cam kết và cống hiến, nhưng cũng là mộthành trình học tập đầy ý nghĩa và hứa hẹn. Bằng cách xác định mục tiêu, quản lý thời gian, tham gia tích cực, xây dựng mạng lưới quan hệ và kiên nhẫn, bạn sẽ có cơ hội tốt nghiệp đại học thành công và chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai. Hãy nhớ rằng quá trình học tập không chỉ là về việc đạt điểm số cao, mà còn là về việc phát triển kỹ năng, khám phá bản thân và chuẩn bị cho sự nghiệp sắp tới.

Việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học dựa trên các quy định được nêu trong khoản 2, 3, 4, 5 và 6 của Điều 14 trong Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT được thực hiện theo các điều sau đây.

Đầu tiên, sinh viên đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định tại mục 2 sẽ được hiệu trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm sinh viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ đối với cơ sở đào tạo.

Hạng tốt nghiệp của sinh viên được xác định dựa trên điểm trung bình tích lũy toàn khóa học, như được quy định tại khoản 5 của Điều 10 trong Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT. Cụ thể, việc xác định hạng tốt nghiệp được thực hiện theo hai thang điểm: thang điểm 4 và thang điểm 10.

Trên thang điểm 4, hạng tốt nghiệp được phân loại như sau:

 • Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc.
 • Từ 3,2 đến dưới 3,6: Giỏi.
 • Từ 2,5 đến dưới 3,2: Khá.
 • Từ 2,0 đến dưới 2,5: Trung bình.
 • Từ 1,0 đến dưới 2,0: Yếu.
 • Dưới 1,0: Kém.
Làm sao để tốt nghiệp đại học?
Làm sao để tốt nghiệp đại học?

Trên thang điểm 10, hạng tốt nghiệp được phân loại như sau:

 • Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc.
 • Từ 8,0 đến dưới 9,0: Giỏi.
 • Từ 7,0 đến dưới 8,0: Khá.
 • Từ 5,0 đến dưới 7,0: Trung bình.
 • Từ 4,0 đến dưới 5,0: Yếu.
 • Dưới 4,0: Kém.

Tuy nhiên, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy thuộc loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một hạng nếu sinh viên thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Khối lượng các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho chương trình học.
 • Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong quá trình học.

Ngoài ra, sinh viên có thể không đủ điều kiện tốt nghiệp trong trường hợp sau:

 • Sinh viên đã hết thời gian học tối đa quy định nhưng chưa hoàn thành các học phần liên quan đến Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục thể chất hoặc không đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Trong trường hợp này, sinh viên có thể hoàn thiện các điều kiện còn thiếu trong vòng 3 năm tínhkể từ khi thôi học và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên không đạt yêu cầu tốt nghiệp sẽ không được cấp chứng nhận về các học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo.

Cơ sở đào tạo cũng có quy chế riêng để quy định các quy trình, thủ tục xét và công nhận tốt nghiệp, thời gian và số lần xét tốt nghiệp trong một năm. Ngoài ra, quy chế này cũng quy định về việc bảo lưu và công nhận kết quả học tập đã tích lũy đối với sinh viên không tốt nghiệp. Đồng thời, cơ sở đào tạo cũng có thể cho phép sinh viên chuyển từ học chính quy sang học vừa làm vừa học hoặc học từ xa tương ứng (nếu có) nếu sinh viên còn trong thời gian học tập theo quy định đối với hình thức đào tạo chuyển đến.

Việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học theo các quy định nêu trên đảm bảo tính công bằng và chất lượng của quá trình đào tạo đại học, đồng thời khuyến khích sinh viên hoàn thành đầy đủ các yêu cầu và nghĩa vụ học tập để đạt được thành tựu cao trong quá trình học đại học.

Thời lượng toàn bộ chương trình học đại học đối với sinh viên

Sự kiên nhẫn và cố gắng không ngừng nghỉ là chìa khóa để tốt nghiệp đại học thành công. Đại học không phải lúc nào cũng dễ dàng, và có thể có những thử thách và khó khăn trên con đường này. Tuy nhiên, bằng việc duy trì niềm tin vào khả năng của mình và không bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu tốt nghiệp.

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, mỗi hình thức đào tạo đều yêu cầu chương trình đào tạo cung cấp kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá để hướng dẫn sinh viên. Điều này đảm bảo rằng sinh viên có một khung thời gian học tập tổng thể để tổ chức thời gian học phù hợp với mục tiêu của mình.

Đối với hình thức đào tạo chính quy, thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá phải tuân thủ quy định trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời đảm bảo rằng đa số sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo. Đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học, thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá phải dài hơn tối thiểu 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo.

Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng không được vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo. Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để hoàn thành khóa học được xác định dựa trên thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đã giảm đi tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Vì vậy, để sắp xếp thời gian học hợp lý, mỗi sinh viên cần tham khảo kế hoạch học tập tổng thể và căn cứ vào đó để tổ chức thời gian học phù hợp với mục tiêu cá nhân của mình.

Câu hỏi thường gặp:

Điều kiện cần thiết để sinh viên được tốt nghiệp đại học sớm?

Sinh viên muốn được tốt nghiệp đại học sớm cần đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:
Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;
Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;
Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
Như vậy, ngoài việc hoàn thành sớm số lượng tín chỉ, sinh viên muốn tốt nghiệp đại học sớm còn phải đảm bảo điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên và tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Đăng ký học vượt số lượng tín chỉ trong mỗi học kỳ để tốt nghiệp đại học sớm?

Sinh viên được phép đăng ký nhiều hơn số lượng tín chỉ trung bình của một học kỳ, tuy nhiên khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết