fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong pháp chế doanh nghiệp

Chuyên viên pháp chế là một trong những nghề nghiệp thu hút sự quan tâm và đam mê của nhiều người trẻ và lao động hiện nay. Điều này không chỉ bởi tính hấp dẫn của công việc mà còn do cơ hội làm việc mở rộng cùng thu nhập hấp dẫn mà nó mang lại. Hãy cùng Học viện đào tạo pháp chế ICA tìm hiểu về kỹ năng tư vấn pháp luật trong pháp chế doanh nghiệp tại bài viết sau

Pháp chế doanh nghiệp là công việc như thế nào?

Pháp chế doanh nghiệp là một trọng trách quan trọng mà một nhân sự được tuyển dụng vào doanh nghiệp phải đảm nhận. Vai trò này đòi hỏi họ phải có hiểu biết sâu rộng về các quy định pháp luật và sự áp dụng của chúng trong môi trường kinh doanh. Mục tiêu của công việc này là đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động hoàn toàn tuân thủ các quy tắc và luật pháp liên quan, đồng thời đối phó với mọi thách thức pháp lý có thể xuất hiện.

Một phần quan trọng của công việc pháp chế doanh nghiệp là tư vấn về các vấn đề pháp lý. Nhân sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực này phải có khả năng phân tích và giải quyết mọi vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Họ cũng phải theo dõi các thay đổi trong luật pháp và cập nhật tài liệu quản trị nội bộ của doanh nghiệp để đảm bảo rằng chúng luôn phù hợp với môi trường pháp lý thay đổi.

Ngoài ra, pháp chế doanh nghiệp cũng bao gồm việc hỗ trợ thực hiện các công việc pháp lý nội bộ. Điều này có thể liên quan đến việc xây dựng và duyệt các hợp đồng, giám sát các thủ tục tài chính và kế toán, và đảm bảo rằng các quy trình và chính sách của doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật.

Cuối cùng, pháp chế doanh nghiệp cũng đòi hỏi nhân sự này thực hiện các công việc chuyên môn khác, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp lý. Họ có thể tham gia vào việc giải quyết các tranh chấp pháp lý, thực hiện các cuộc kiểm tra pháp lý, và hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý khác mà doanh nghiệp có thể đối mặt.

Tất cả những công việc này đều nhằm mục tiêu chắc chắn rằng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và an toàn, đồng thời giảm thiểu các rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Pháp chế doanh nghiệp là một phần quan trọng của việc quản lý một doanh nghiệp thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và đầy thách thức.

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong pháp chế doanh nghiệp

Pháp chế doanh nghiệp làm những công việc gì?

Người pháp chế đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng để hỗ trợ và quản lý hoạt động doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc cụ thể mà họ thực hiện:

1. Công việc liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp:

   – Hỗ trợ trong quá trình chọn lựa và xây dựng mô hình quản lý, điều hành doanh nghiệp mới hoặc cung cấp tư vấn về cơ cấu lại và chuyển đổi mô hình quản lý.

   – Tư vấn về phân bổ quyền quản lý, điều hành, phân quyền, và ủy quyền cho công việc quản lý doanh nghiệp.

   – Hỗ trợ trong quy trình bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, và bãi nhiệm người quản lý, điều hành công ty, cũng như thủ tục liên quan đến hợp đồng lao động với các nhân sự quản lý.

2. Công việc liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp:

   – Hỗ trợ trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý và điều hành lao động.

   – Xây dựng và hiệu chỉnh các quy định, quy trình, và quy chế liên quan đến quản lý lao động.

3. Công việc liên quan đến hợp đồng trong doanh nghiệp:

   – Tham gia vào các cuộc họp và trao đổi với đại diện doanh nghiệp để chuẩn bị dự thảo ban đầu và hỗ trợ trong quá trình đàm phán và thương lượng với đối tác và khách hàng.

   – Soạn thảo nội dung chính của giao dịch và dự thảo hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị hợp đồng chi tiết cho từng giao dịch và tạo các mẫu hợp đồng sử dụng cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên.

   – Rà soát và hiệu chỉnh các bản dự thảo hợp đồng được gửi từ đối tác sau các cuộc họp và trao đổi.

4. Công việc liên quan đến tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp:

   – Cung cấp tư vấn pháp luật cho người quản trị, điều hành doanh nghiệp, và các phòng ban và nhân sự của doanh nghiệp.

5. Công việc liên quan đến hoạt động tranh tụng:

   – Đại diện doanh nghiệp trong các tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh và tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp trước pháp luật.

6. Công việc đại diện ngoài tố tụng:

   – Thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy tờ pháp lý để đảm bảo doanh nghiệp đủ tư cách và điều kiện hoạt động.

   – Đăng ký nhãn hiệu và tham gia vào các hoạt động bồi thường, tái định cư trong việc phát triển dự án bất động sản.

   – Hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết khiếu nại và tham gia vào các hoạt động kinh doanh và giao dịch thường xuyên của doanh nghiệp.

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong pháp chế doanh nghiệp

Khi tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, người làm pháp chế, đặc biệt là người mới bắt đầu công việc cần thực hiện từng bước và triển khai công việc. Theo chúng tôi, khi thực hiện công việc tư vấn hoặc các công việc khác trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, cần tuân theo 08 bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Xác định yêu cầu tư vấn

Yêu cầu tư vấn thường được gửi đến người làm pháp chế từ người có nhu cầu cần tư vấn, có thể là người quản lý, người điều hành doanh nghiệp, hoặc các cấp quản lý trực tiếp, đồng nghiệp, hoặc người đứng đầu các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp. Dù là ai, người làm pháp chế cần xác định rõ yêu cầu tư vấn của họ để hiểu được mục tiêu giải quyết vấn đề. Kỹ năng xác định yêu cầu là quan trọng.

Bước 2: Thu thập tài liệu, hồ sơ, thông tin để tóm tắt nội dung vụ việc

Sau khi nhận yêu cầu, người làm pháp chế cần đặt câu hỏi để thu thập thông tin, tài liệu, hoặc yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Điều này giúp xác định đầy đủ dữ kiện, phục vụ cho việc tóm tắt nội dung vụ việc.

Bước 3: Xác định quan hệ pháp luật của vụ việc

Sau khi nắm vững nội dung vụ việc, người làm pháp chế cần lọc bỏ thông tin không liên quan và xác định quan hệ pháp luật của vụ việc. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về pháp luật và khả năng phân tích.

Bước 4: Xác định các văn bản pháp luật áp dụng để tư vấn

Người làm pháp chế cần xác định các văn bản pháp luật điều chỉnh vụ việc cần tư vấn, bao gồm luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Cần lưu ý rằng các văn bản này phải liên quan đến vụ việc cụ thể

Bước 5: Xác định các vấn đề pháp lý cần giải quyết trong vụ việc

Tùy vào tính phức tạp của vụ việc, số lượng vấn đề pháp lý phát sinh có thể khác nhau. Mỗi vấn đề pháp lý đòi hỏi việc đặt ra nhiều câu hỏi chi tiết để giải quyết, phụ thuộc vào quy định pháp luật.

Bước 6: Giải quyết các vấn đề pháp lý được xác định

Người làm pháp chế sau khi tìm hiểu quy định pháp luật liên quan cần phải hiểu rõ và chắc chắn về chúng. Sau đó, họ giải quyết từng vấn đề pháp lý đã xác định.

Bước 7: Xây dựng phương án pháp lý cho yêu cầu tư vấn

Phương án pháp lý là các giải pháp pháp lý mà người làm pháp chế đề xuất cho doanh nghiệp để giải quyết vấn đề pháp lý. Tùy theo tính chất của vụ việc, có thể có một hoặc nhiều phương án pháp lý.

Bước 8: Viết báo cáo, thư tư vấn

Báo cáo tư vấn hoặc thư tư vấn là kết quả cuối cùng và coi như là hoàn tất của quá trình tư vấn. Đây là sản phẩm của công việc sau khi người làm pháp chế hoàn thành các bước trước đó và nó trình bày các phương án pháp lý và giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Chuyên viên pháp lý là những ai?

Chuyên viên pháp chế, còn được gọi là chuyên viên pháp lý, là những chuyên gia có đào tạo chuyên môn về pháp lý và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Đặc điểm quan trọng của chuyên viên pháp chế là họ hoạt động trong một số khu vực pháp lý cụ thể, thường là những lĩnh vực pháp lý quan trọng và đặc biệt cho tổ chức hoặc văn phòng luật mà họ làm việc.

Chuyên viên pháp chế đảm nhận những công việc gì?

Chuyên viên pháp chế đảm nhận nhiều nhiệm vụ hành chính và điều hành pháp lý, đồng thời đảm bảo rằng tổ chức hoặc văn phòng luật tuân thủ các quy định pháp luật và luôn nắm vững các thay đổi và phát triển trong lĩnh vực pháp lý của họ. Công việc của họ có thể bao gồm việc nghiên cứu và phân tích các văn bản pháp luật, tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định pháp lý, cung cấp tư vấn pháp lý cho các bộ phận khác trong tổ chức, và đại diện cho tổ chức trong các vụ kiện pháp lý khi cần thiết.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết