fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng phân phối

Trên thực tế, nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất hàng hóa không tự phân phối hàng hóa mà dựa vào các trung gian được gọi là nhà phân phối để phân phối hàng hóa cho người tiêu dùng hoặc nhà cung cấp khác hoặc doanh nghiệp khác. Khi thực hiện hoạt động phân phối sản phẩm, hai bên phải giao kết hợp đồng dịch vụ phân phối sản phẩm. Bạn đọc có thể tham khảo hợp đồng phân phối và tải xuống trong bài viết này của chúng tôi nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng phân phối

Nội dung của hợp đồng phân phối

Hợp đồng phân phối hàng hóa có thể bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

  • Chủ thể của hợp đồng;
  • Chỉ tiêu về số lượng, chất lượng, doanh số.
  • Giá cả hàng hóa;
  • Loại đơn đặt hàng và giao hàng.
  • Loại và thời hạn thanh toán;
  • Chiết khấu giao dịch;
  • Yêu cầu bảo quản và vận chuyển sản phẩm.
  • Quyền và Nghĩa vụ của các Bên.
  • Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

Các bên có thể thỏa thuận và bổ sung thêm nhiều điều khoản khác phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu các bên không thỏa thuận được hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì các bên sẽ áp dụng các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng phân phối

Hợp đồng phân phối

Phần thông tin các bên: Yêu cầu các nhà cung cấp hàng hóa và thương nhân cung cấp thông tin đầy đủ như tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại và số tài khoản giao dịch.

Điều 1 Bổ nhiệm: Đề cập đến các lãnh thổ được chỉ định bởi Nhà phân phối và Nhà phân phối chấp nhận sự bổ nhiệm này theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng.

Điều 2. Thời hạn phân phối: Ghi rõ thời điểm hợp đồng phân phối có hiệu lực và thời điểm chấm dứt.

Điều 3. Trách nhiệm của nhà cung cấp được công nhận là sản xuất các sản phẩm có thương hiệu, cung cấp các sản phẩm phù hợp với chất lượng và nhãn hiệu, v.v.

Điều 4 Trách nhiệm của Nhà phân phối cũng được ghi nhận như sau: Cung cấp cơ sở vật chất và cơ hội việc làm cho đại diện bán hàng;….

Điều 5. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam thuộc sở hữu hoặc được cấp phép của Nhà cung cấp liên quan đến Sản phẩm. Nhà cung cấp không được sử dụng tên thương mại, logo hoặc khẩu hiệu của Nhà cung cấp trừ khi được sử dụng để quảng bá, quảng cáo và bán sản phẩm và/hoặc với sự đồng ý của Nhà cung cấp.

Điều 6. Nhà phân phối phải giữ bí mật mọi thông tin, bao gồm kế hoạch bán sản phẩm, nghiên cứu thị trường, chiến dịch quảng cáo và số liệu bán hàng.

Điều 7. Phí được tính theo tỷ lệ phần trăm và trừ trực tiếp trên hóa đơn bán hàng. Hoa hồng không được trả bằng tiền mặt. Hoa hồng được tính trên giá bán chưa có thuế GTGT.
Điều 8. Chi tiêu doanh số và tiền thưởng: Nhà cung cấp đặt mục tiêu doanh số hàng tháng dựa trên doanh số và sản phẩm mà nhà phân phối phải đạt được. Tiền thưởng được tính theo phần trăm và được tính dựa trên doanh thu hàng tháng của nhà phân phối.
Điều 9 Giao hàng: Nhà cung cấp sản phẩm chỉ định địa điểm giao hàng của sản phẩm và chi phí dỡ hàng do nhà cung cấp chịu.
Điều 10. Kho bãi: Nhà phân phối phải bảo trì, bảo dưỡng kho bãi đúng cách để đảm bảo hàng hóa được lưu trữ an toàn.

Điều 13 Sản phẩm và giá: Các sản phẩm và giá quy định trong Thỏa thuận này có thể được Nhà cung cấp thay đổi bằng văn bản gửi cho Đại lý một tuần trước ngày có hiệu lực và những thay đổi đó có thể được thực hiện ngay lập tức hoặc thông báo.

Điều 15. Phương thức thanh toán: Do hai bên thỏa thuận và quy định trong hợp đồng.

Điều 16. Điều kiện chấm dứt hợp đồng: Các bên đề xuất trường hợp chấm dứt hợp đồng để các bên hiểu rõ.

Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản của Hợp đồng này. Nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên nên trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết. Những thay đổi đơn phương đối với thỏa thuận này là vô hiệu.

Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào theo hợp đồng không thể giải quyết được bằng hòa giải hoặc thương lượng hữu nghị giữa các bên trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thảo luận của một trong hai bên tại tòa án thương mại có thẩm quyền sẽ được giải quyết sẽ được giải thích tương ứng

Câu hỏi thường gặp:

Hình thức trong hợp đồng phân phối độc quyền?

Hình thức của hợp đồng độc quyền phân phối phải bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý. Luật áp dụng không quy định thỏa thuận phân phối độc quyền có phải được công chứng, chứng thực hay không.
Tuy nhiên, để đảm bảo lợi nhuận và hạn chế vi phạm hợp đồng, các thỏa thuận độc quyền phân phối cũng có giá trị tương đối cao. Vì vậy, các bên phải công chứng hợp đồng để tránh rủi ro pháp lý sau này.

Quy định về cách phân phối hàng hóa gồm những cách nào?

Bán hàng trực tuyến
Mở cửa hàng pop-up
Đặt hàng qua thư
Sử dụng đại diện bán hàng
Bán buôn và nhà phân phối

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết