fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Ngày nay, nhân viên bảo vệ rất phổ biến. Ngày nay, bảo vệ đang trở thành một ngành kinh doanh đòi hỏi phải đáp ứng những nhu cầu nhất định và góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh, trật tự nội bộ và an toàn tài sản của công ty. Dù là cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính hay chung cư thương mại, lực lượng an ninh luôn có mặt. Sự có mặt của họ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý các vụ việc gây rối và chỉ đạo các phong trào trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự của cơ sở một cách tốt nhất. Sau đây, Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ, bạn đọc có thể tham khảo và tải xuống nhé!

Tải xuống mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ để làm gì?

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ là một hợp đồng quan trọng để khách hàng thuê nhân viên bảo vệ thực hiện các nhiệm vụ và chức năng bảo vệ tại văn phòng của họ. Nếu người dùng dịch vụ lựa chọn Nhà cung cấp Dịch vụ Bảo mật và dịch vụ bảo mật có uy tín, người dùng dịch vụ chấp nhận và ký vào thỏa thuận và sử dụng dịch vụ.

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ. Dịch vụ bảo vệ là cơ sở pháp lý quan trọng để các bên ghi nhận quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình. Xác định công việc và tổ chức và các điều khoản khác.

Người sử dụng dịch vụ có lý do để yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và các thỏa thuận khác đã giao kết trong hợp đồng. Xác định đối tượng và yêu cầu không được chuyển giao dịch vụ cho người khác khi chưa được sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ.

Hợp đồng phát sinh nghĩa là nó là căn cứ xác định trách nhiệm, mức bồi thường thiệt hại, làm căn cứ khởi kiện người gây thiệt hại.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Hai bên phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên, số điện thoại, ngày sinh, an sinh xã hội, nơi làm việc, v.v.

Thỏa thuận bào chữa phải tương ứng với nội dung Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Mục tiêu của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá cả, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm và cách thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Giải quyết tranh chấp.

Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ:

Khi bạn quyết định các điều kiện về quyền và nghĩa vụ của các bên thì căn cứ vào điều kiện nội dung, giá trị của hợp đồng cũng như lợi ích hợp pháp mà các bên đã thỏa thuận.

Quy định này có thể nhắc lại các nhiệm vụ, nghĩa vụ của các bên đã được xác định trong các quy định trước và bổ sung các điều kiện bắt buộc nếu các bên thấy cần thiết.

Nhìn chung, đối với mỗi loại hợp đồng, pháp luật đều có những quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng này.

 • Điều kiện của hợp đồng:
 • Đây là điều kiện quan trọng để hiệp định được thực thi trên thực tế.
 • Các bên nên thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng cụ thể; Thời gian thực hiện hợp đồng; Ngày chấm dứt hợp đồng.
 • Khi xác định loại hợp đồng cho một nhiệm vụ, loại hợp đồng có thể là: hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn;
 • Hợp đồng có thời hạn được thêm vào;
 • Nơi làm việc: ghi rõ địa chỉ, số nhà, đường/phố, quận/huyện, tỉnh/thành phố; tại trụ sở chính, chi nhánh…

Đàm phán thỏa thuận lương

 • Tiền lương bao gồm tiền lương theo chức vụ hoặc chức danh công việc, tiền lương bổ sung và các khoản bổ sung khác.
 • Lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định.
 • Hoặc các bên ký hợp đồng có thỏa thuận khác

Thỏa thuận bào chữa có thể được thực hiện dưới hai hình thức miệng hoặc văn bản như sau:

Dạng lời nói (nói):

Với hình thức này, các bên trong hợp đồng chỉ phải thỏa thuận bằng lời nói về nội dung chủ yếu của hợp đồng hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi nhất định đối với nhau.

Hình thức này thường được sử dụng trong trường hợp các bên có sự tin tưởng lẫn nhau (bạn bè cho nhau vay mượn) hoặc đối với những hợp đồng được thực hiện và hủy bỏ ngay sau khi ký kết.

Hình thức viết (bằng văn bản):

Để nâng cao tính xác thực của nội dung đã thỏa thuận, các bên có thể sửa chữa nội dung của hợp đồng bằng văn bản.

Trong văn bản, các bên phải ghi đầy đủ nội dung chính của thỏa thuận và cùng nhau ký tên vào văn bản.

Trong trường hợp có tranh chấp, hợp đồng bằng văn bản cung cấp bằng chứng pháp lý mạnh mẽ hơn so với hình thức miệng.

Căn cứ vào nội dung của hợp đồng, các bên dễ dàng thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình đối với bên kia.

Vì vậy, các bên thường lựa chọn hình thức này trong các hợp đồng không được thực hiện bằng chữ ký.

Thông thường, hợp đồng được lập thành nhiều bản, mỗi bên giữ một bản, được coi là bằng chứng về quyền công dân của mình.

Cần lưu ý gì khi ký kết hợp đồng dịch vụ bảo vệ với công ty bảo vệ?

 • Dữ liệu cá nhân được cung cấp từ đầu tài liệu là bắt buộc và phải chính xác. Nếu sai chủ thể thì hợp đồng có thể vô hiệu
 • Hợp đồng chung và hợp đồng bảo đảm. về dịch vụ bảo vệ nói chung, bạn phải đọc kỹ nội dung trước khi ký tên. Đây là bước cơ bản để tự bảo vệ mình. Nhiều người đã mắc phải sai lầm này khi chỉ đọc qua mà không hiểu hợp đồng viết gì, dẫn đến những rủi ro không đáng có.
 • Khi tìm kiếm và lựa chọn công ty bảo vệ uy tín, an toàn thì hợp đồng cần rõ ràng, ngôn từ đơn giản, gần gũi để khách hàng có thể hiểu được nội dung của hợp đồng. Hợp đồng càng chi tiết, càng dễ hiểu thì càng dễ xử lý các tình huống phát sinh.

Câu hỏi thường gặp:

Chủ thể hợp đồng dịch vụ bảo vệ là ai?

Nhìn chung, nội dung này thường được ghi trong hợp đồng để các bên biết.
Một hợp đồng chỉ được ký kết nếu có hai bên trong hợp đồng và cơ sở.
Do đó, nội dung của đối tượng của hợp đồng là cơ bản và ràng buộc.
Chủ thể của hợp đồng có thể là cá nhân, tổ chức hoặc người (pháp nhân) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Nguyên tắc thanh lý hợp đồng dịch vụ bảo vệ là gì?

Nguyên tắc “hủy bỏ hợp đồng dịch vụ bảo vệ” được thực hiện theo nguyên tắc hợp đồng của pháp luật dân sự luôn tôn trọng các nguyên tắc tự do, tự nguyện của nghĩa vụ và hợp đồng bảo đảm không mâu thuẫn với các quy định của pháp luật dân sự. luật Điều luật quy định tại mục 3 BLDS 2015:
Tất cả các thể nhân và pháp nhân đều bình đẳng và không được sử dụng bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; đều được bảo vệ bình đẳng cả về nhân thân và tài sản.
Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự trên cơ sở tự do, nghĩa vụ tự nguyện và thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội đều có hiệu lực thi hành đối với các bên và các bên khác phải tuân theo.
Chủ thể hợp đồng phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết