fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần

Ở Việt Nam, đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, giải pháp thực tế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp, tên thương mại và bí mật kinh doanh. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp đơn đăng ký một đối tượng sở hữu công nghiệp và có nhu cầu chuyển giao đối tượng đó thì phải làm thủ tục đăng ký chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp. Người mua phải đáp ứng các yêu cầu về quyền đăng ký. Sau khi hoàn tất thủ tục, bạn sẽ nhận được thông báo về việc chuyển đơn đăng ký sở hữu trí tuệ của bạn. Sau đây Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ giới thiệu đến bạn hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần.

Tải xuống hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là quá trình chuyển quyền đứng tên đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ tổ chức, cá nhân đăng ký ban đầu sang tổ chức, cá nhân khác.

Khi chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân đăng ký ban đầu sẽ chuyển toàn bộ quyền đối với hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bao gồm:

 • Quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp,
 • Quyền sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (có thể sửa đổi thông tin chủ đơn, giới hạn kiểu dáng công nghiệp đăng ký, …),
 • Quyền bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay rút đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
 • Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng thì Bên nhận chuyển nhượng sẽ có quyền độc quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp và ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp của mình.

Quá trình chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải được thực hiện theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Thông thường, quá trình chuyển nhượng bao gồm việc lập và ký kết hợp đồng chuyển nhượng giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng, và thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải được thực hiện trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong công ty cổ phần

Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp khi có nhu cầu thì gửi hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ xem xét để được chuyển nhượng đơn đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

1. 02 Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc 02 Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;

2. 02 Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp hoặc 02 Hợp đồng chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực theo quy định);

Lưu ý:

 • Trường hợp hợp đồng được giao kết bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng sang tiếng Việt. Nếu hợp đồng có nhiều trang thì mỗi trang phải có chữ ký hoặc đóng dấu của các bên.
 • Trong hợp đồng chuyển quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chỉ được chuyển giao quyền của mình trong phạm vi bảo hộ.
 • Thỏa thuận cấp phép kiểu dáng công nghiệp không cho phép người được cấp phép ký kết các thỏa thuận phụ trợ với bên thứ ba trừ khi được người cấp phép cho phép.

3. Bản gốc văn bằng bảo hộ (đối với hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp);

4. Văn bản đồng ý cho các đồng chủ sở hữu chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp hoặc Văn bản đồng ý cho các đồng chủ sở hữu chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

5. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện;

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Trình tự thủ tục thực hiện chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Việc chuyển nhượng đơn đăng ký chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp được thực hiện theo quy định của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bi bao gồm các giấy tờ dưới đây:

 • 02 Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đánh máy theo mẫu số: 02-CGĐ Phụ lục B của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.
 • Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó).
 • Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu chuyển nhượng đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ theo quy định trên thì mang nộp tại Cục sở hữu trí tuệ để được xem xét giải quyết.

Người nộp đơn có thể lựa chọn một trong hai phương thức:

 • Nộp bản giấy: Có thể là nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:
  • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
 • Nộp trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Bước 3 : Nộp phí, lệ phí thẩm định.

Người thực hiện thru tục cần phải nộp các khoản phí, lệ phí theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, bao gồm:

 • Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn (160.000VNĐ/01 đơn đăng ký);
 • Phí công bố (120.000VNĐ/01 đơn đăng ký trong trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

Bước 4: Xử lý hồ sơ, trả kết quả.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ tiến hành giải quyết hồ sơ.

Thời hạn xử lý yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 02 tháng.

Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi thường gặp:

Nộp hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở đâu?

Người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu chuyển nhượng đơn trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:
Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Người nộp đơn có thể nộp đơn trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Cục Sở hữu trí tuệ:
Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Hình thức nộp hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký?

Người thực hiện việc chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể nộp hồ sơ theo các cách sau:
(i) nộp đơn trực tiếp;
(ii) nộp đơn qua dịch vụ bưu chính;
(iii) nộp đơn online;
(iv) nộp đơn thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết