fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Hợp đồng cho thuê lại lao động

Hợp đồng cho thuê lại lao động là hoạt động giữa hai bên công ty và bên giao khoán nhằm ký kết hợp đồng lao động với các điều khoản, nội dung về quyền và nghĩa vụ của hai bên khi thực hiện công việc này. Khi thỏa thuận xong sẽ đi đến ký kết hợp đồng và hợp đồng này phải có những nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật. Sau đây, Học viện đào tạp pháp chế ICA sẽ hướng dẫn bạn đọc nội dung cơ bản của hợp đồng cho thuê lại lao động.

Tải xuống mẫu hợp đồng cho thuê lại lao động

Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động

Theo quy định tại Điều 53 Bộ luật Lao động 2019, nguyên tắc thuê lại lao động như sau:

Thời hạn cho người lao động thuê lại tối đa là 12 tháng.

Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động lao động trong các trường hợp sau:

 • Đáp ứng tạm thời nhu cầu lao động tăng đột biến trong một thời gian nhất định;
 • Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phải thực hiện nghĩa vụ công dân;
 • Cần sử dụng lao động có tay nghề, kỹ thuật cao.

Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động của hợp đồng trong các trường hợp sau:

 • Thực hiện quyền đình công và thay người lao động giải quyết tranh chấp lao động.
 • Không có thỏa thuận cụ thể với nhà thầu về trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhân viên của nhà thầu trong trường hợp tai nạn hoặc bệnh tật liên quan đến công việc.
 • Bổ sung nhân viên bị sa thải do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế, hoặc chia tách, chia tách, hợp nhất và sáp nhập.

Bên thuê ngoài không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác. Không sử dụng các nhà thầu phụ được cung cấp bởi các công ty không có giấy phép cho thuê lại lao động.

Vì vậy, cho thuê lại người lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải có giấy phép kinh doanh. Người sử dụng lao động tạm thời phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định do pháp luật đặt ra.

Hợp đồng cho thuê lại lao động

Nội dung chủ yếu của hợp đồng

Khi cho thuê lại lao động thì người lao động sẽ, rà soát hợp đồng ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Sau đó, người lao động sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động khác trong khi vẫn duy trì mối quan hệ làm việc với người sử dụng lao động mà người đó đã ký kết hợp đồng lao động.

Theo quy định của pháp luật, cho thuê lại lao động là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, chỉ những doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mới được thực hiện và áp dụng cho những công việc cụ thể.

Luật có các điều khoản rất cụ thể liên quan đến hợp đồng mà các bên có thể dựa vào khi đưa ra các điều khoản của việc cho thuê lại lao động và hợp đồng là một hình thức thực hành ràng buộc. Trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với hoạt động này, nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm về phần vi phạm hợp đồng đó, nếu gây thiệt hại cho bên kia thì có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp luật. đúng rồi. Nội dung cơ bản của giao kết hợp đồng do pháp luật quy định và các bên phải tuân theo.

 • Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;
 • Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động thuê lại;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
 • Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

Lưu ý:

 • Hợp đồng này không được có bất kỳ thỏa thuận nào mang lại cho nhân viên ít quyền và lợi ích hơn so với hợp đồng lao động mà nhà thầu phụ ký kết với nhân viên.
 • Hợp đồng phải được lập thành văn bản, không chấp nhận thỏa thuận miệng.

Câu hỏi thường gặp

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có cần phải thông báo cho người lao động biết nội dung của hợp đồng không?

Theo Điều 56 của Luật Lao động 2019, một trong những nghĩa vụ của công ty cho thuê lại lao động là phải thông báo cho người lao động của mình về nội dung của hợp đồng
Do đó, công ty có nghĩa vụ phải thông báo nội dung hợp đồng cho người lao động biết.

Người lao động sau khi đã được thuê lại thì có còn quan hệ lao động với công ty cho thuê lại lao động không?

Theo Điều 52 Luật Lao động 2019, hoạt động cho thuê lại lao động được quy định như sau:
Khi cho thuê lại lao động, người lao động ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động đóng vai trò là nhà thầu phụ cho lực lượng lao động. Người lao động sau đó được chuyển đến nơi làm việc và đặt dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động. Mối quan hệ lao động với người sử dụng lao động mà hợp đồng lao động đã được ký kết vẫn tiếp tục ngay cả khi một công nhân khác được thuê.
Theo các quy định trên, người lao động sẽ tiếp tục được tuyển dụng ngay cả khi họ được thuyên chuyển sau khi được tuyển dụng lại và đặt dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động khác (người sử dụng lao động lại). Những người lao động tạm thời này tiếp tục làm việc với những người sử dụng lao động mà họ có hợp đồng lao động. Họ tiếp tục mối quan hệ việc làm với chủ nhà phụ.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết