fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh là một văn bản quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, cho phép chủ sở hữu hộ kinh doanh ủy quyền một người khác thực hiện các thủ tục và nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Được viết thành một bài văn, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của giấy ủy quyền này. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh” của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Tải xuống mẫu giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh

Nội dung mẫu giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh

Trong môi trường kinh doanh, việc thực hiện các thủ tục và nhiệm vụ là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn hoặc các nguyên nhân khác, chủ sở hữu hộ kinh doanh có thể gặp khó khăn trong việc tự mình thực hiện tất cả các thủ tục này. Đó là lúc giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh trở nên quan trọng.

Dưới đây là một mẫu giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh:

[Địa chỉ của hộ kinh doanh]
[Ngày, tháng, năm]

Kính gửi: [Tên cơ quan hoặc tổ chức thực hiện thủ tục]
[Địa chỉ cơ quan hoặc tổ chức]

Chúng tôi, dưới đây gọi là “Bên ủy quyền”, là chủ sở hữu hộ kinh doanh có thông tin chi tiết như sau:

 • Tên chủ sở hữu: [Họ và tên]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại]

Chúng tôi xin ủy quyền cho:

 • Tên người được ủy quyền: [Họ và tên]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại]

Được đại diện và thực hiện các thủ tục sau đây liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi:

 • Đăng ký kinh doanh và các thủ tục liên quan.
 • Nộp các báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng năm, và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Ký kết, thực hiện và chấm dứt các hợp đồng kinh doanh.
 • Đại diện trong các cuộc họp, đàm phán và thương lượng với các bên liên quan.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện thủ tục trên một cách chính xác và trung thực. Bên ủy quyền cũng cam kết thông báo kịp thời và cung cấp thông tin chính xác liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoặc thu hồi ủy quyền này.

Trân trọng,

[Bên ủy quyền]

[Họ và tên chủ sở hữu – ký tên]

[Xác nhận của người được ủy quyền]

[Tên người được ủy quyền – ký tên]

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh
Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh

Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền

Đây chỉ là một hướng dẫn tổng quát và nên điều chỉnh nội dung theo yêu cầu cụ thể của hộ kinh doanh và quy định pháp luật địa phương. Nếu cần, hãy tham khảo ý kiến của một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hXin lỗi, tôi không thể cung cấp một mẫu giấy ủy quyền cụ thể vì không thể tạo ra văn bản được định hình sẵn ở đây. Tuy nhiên, tôi có thể cung cấp cho bạn một mẫu giấy ủy quyền tham khảo dưới đây. Bạn cần điều chỉnh nó để phù hợp với yêu cầu cụ thể của hộ kinh doanh và quy định pháp luật địa phương:

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN THỦ TỤC CỦA HỘ KINH DOANH

Chúng tôi, dưới đây được gọi là “Bên ủy quyền”, gồm:

Tên: [Tên chủ sở hữu hộ kinh doanh]
Địa chỉ: [Địa chỉ chủ sở hữu hộ kinh doanh]
Số điện thoại: [Số điện thoại chủ sở hữu hộ kinh doanh]

Ủy quyền cho:

Tên: [Tên người được ủy quyền]
Địa chỉ: [Địa chỉ người được ủy quyền]
Số điện thoại: [Số điện thoại người được ủy quyền]

Chúng tôi ủy quyền người được ủy quyền thực hiện các thủ tục sau đây cho hộ kinh doanh của chúng tôi:

[Liệt kê các thủ tục cụ thể mà người được ủy quyền có thể thực hiện, ví dụ: đăng ký kinh doanh, nộp thuế, ký kết hợp đồng, v.v.]

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày [Ngày bắt đầu hiệu lực] cho đến khi có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoặc thu hồi ủy quyền này.

Bên ủy quyền cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin chính xác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Bên ủy quyền chịu trách nhiệm cho các hành động mà người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Người được ủy quyền xác nhận và chấp thuận việc nhận ủy quyền và cam kết thực hiện các thủ tục được ủy quyền một cách đúng quy định và trung thực.

Ngày tháng năm

Lưu ý khi soạn thảo mẫu giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh

Giấy ủy quyền này cho phép chủ sở hữu hộ kinh doanh ủy quyền một người khác, được gọi là người được ủy quyền, để đại diện và thực hiện các thủ tục kinh doanh thay mặt cho mình. Điều này bao gồm việc đăng ký kinh doanh, nộp thuế, ký kết hợp đồng, và thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý và phát triển hộ kinh doanh.

Khi soạn thảo mẫu giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh, dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên cân nhắc:

 • Chính xác và đầy đủ thông tin: Đảm bảo rằng thông tin về chủ sở hữu và người được ủy quyền được ghi chính xác và đầy đủ. Bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và bất kỳ chi tiết nào khác có liên quan.
 • Mô tả rõ ràng về quyền hạn: Trình bày một cách rõ ràng và chi tiết quyền hạn mà người được ủy quyền sẽ có, bao gồm các thủ tục cụ thể mà họ có quyền thực hiện và phạm vi thời gian ủy quyền.
 • Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo rằng mẫu giấy ủy quyền tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc ủy quyền thực hiện thủ tục kinh doanh. Kiểm tra các yêu cầu pháp lý cụ thể tại địa phương để đảm bảo rằng mẫu giấy ủy quyền của bạn tuân thủ hoàn toàn.
 • Ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng: Sử dụng ngôn ngữ phù hợp và dễ hiểu. Tránh sử dụng các thuật ngữ pháp lý phức tạp hoặc ngôn ngữ mập mờ có thể gây hiểu lầm.
 • Chữ ký và xác nhận: Đảm bảo rằng giấy ủy quyền có chữ ký của cả chủ sở hữu và người được ủy quyền. Cung cấp một phần để người được ủy quyền xác nhận và chấp thuận việc nhận ủy quyền.
 • Ngày hiệu lực và thời hạn: Xác định rõ ngày mà giấy ủy quyền có hiệu lực và chỉ định thời hạn của ủy quyền, nếu có.
 • Kiểm tra lại và chỉnh sửa: Trước khi sử dụng mẫu giấy ủy quyền, hãy đảm bảo bạn đã kiểm tra lại toàn bộ nội dung để đảm bảo tính chính xác và phù hợp.

Lưu ý rằng mẫu giấy ủy quyền này chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho sự tư vấn pháp lý chuyên sâu. Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc soạn thảo giấy ủy quyền, nên tham khảo ý kiến của một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Câu hỏi thường gặp:

Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Hộ Kinh Doanh cần công chứng không?

Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực”.
Như vậy, theo quy định trên giấy ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh (giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký) không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Những trường hợp nào không được ủy quyền?

Đăng ký kết hôn, ly hôn
Công chứng di chúc của mình
Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng
Quyền, lợi ích đối lập với người ủy quyền tại cùng vụ việc.
Đang được ủy quyền bởi một đương sự khác trong cùng vụ việc có quyền, lợi ích đối lập với người sẽ ủy quyền.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết