fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Điều kiện mở công ty luật hiện nay là gì?

Hiện nay, sự phổ biến của việc sử dụng dịch vụ pháp lý đang ngày càng tăng lên trong cả cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, nhiều người đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa văn phòng luật sư và công ty luật. Khi đối diện với nhu cầu pháp lý, lựa chọn giữa văn phòng luật sư và công ty luật phụ thuộc vào quy mô và tính chất của vấn đề pháp lý mà cá nhân hoặc tổ chức đang đối mặt. Dưới đây là nội dung quy định về Điều kiện mở công ty luật hiện nay là gì?, mời bạn đọc tham khảo

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp năm 2020
  • Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012)

Các hình thức tổ chức hành nghề luật sư hiện nay

Căn cứ theo Điều 33, 34 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012) quy định tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Có hai loại tổ chức chính trong hành nghề luật sư, đó là văn phòng luật sư và công ty luật.

Văn phòng luật sư được thành lập bởi một luật sư và hoạt động dưới hình thức một doanh nghiệp tư nhân. Luật sư sở hữu văn phòng luật sư được coi là Trưởng văn phòng và chịu trách nhiệm về tài sản của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện pháp lý của văn phòng luật sư.

Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp. Tên này phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư” và không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động. Ngoài ra, tên không được sử dụng từ ngữ hoặc ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Văn phòng luật sư có con dấu và tài khoản ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn, trong đó các thành viên phải là luật sư. Công ty luật hợp danh được thành lập bởi ít nhất hai luật sư và không có thành viên góp vốn. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể là công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Tên của công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp. Tên này phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn” và không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động. Tên không được sử dụng từ ngữ hoặc ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều kiện mở công ty luật hiện nay là gì?

Điều kiện mở công ty luật hiện nay là gì?

Theo Điều 32 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012), để thành lập tổ chức hành nghề luật sư, cần tuân thủ các điều kiện sau:

  • Luật sư muốn thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc liên tục theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc làm việc theo tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho một cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012).
  • Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.
  • Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Tuy nhiên, trong trường hợp một công ty luật được thành lập bởi nhiều luật sư thuộc các Đoàn luật sư khác nhau, công ty đó có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương mà một trong các luật sư đó là thành viên của Đoàn luật sư.
  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư không thuộc Đoàn luật sư của tổ chức đó phải chuyển đến gia nhập Đoàn luật sư của tổ chức hành nghề luật sư đó hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 20 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012).

Thủ tục đăng ký thành lập văn phòng luật sư, công ty luật năm 2023

– Hồ sơ đăng ký hoạt động:

+ Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;

+ Dự thảo Điều lệ của công ty luật;

+ Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;

+ Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

– Nơi đăng ký: 

Tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. 

Trường hợp công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

– Thời hạn: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư; Nếu từ chối thì phải thông báo bằng văn bản.

– Thông báo đến Đoàn luật sư: Trong thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động), Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

Qua bài viết, học viện đào tạo pháp chế ICA đã gửi đến bạn đọc nội dung “Điều kiện mở công ty luật hiện nay là gì?“. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Câu hỏi thường gặp

Công ty luật có những quyền gì?

– Thực hiện các dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng và nhận thù lao từ khách hàng;
– Các tổ chức hành nghề luật sư được quyền thuê các Luật sư ở Việt Nam, Luật sư nước ngoài và các nhân viên khác làm việc trong công ty;
– Được quyền hợp tác với các tổ chức hành nghề luật sư ở nước ngoài; thành lập các chi nhánh, văn phòng giao dịch trong nước; cũng như đăth cơ sở hành nghề luật sư của mình ở nước ngoài;
– Được quyền tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc của cá nhân, cơ quan hay tổ chức khi được yêu cầu;
– Ngoài ra công ty luật và văn phòng luật sư còn có một số các quyền khác được quy định cụ thể trong Luật luật sư năm 2006 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật của công ty luật là ai?

Đối với công ty luật được thành lập theo loại hình công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì người đại diện theo pháp luật là Giám đốc công ty. Còn đối với công ty luật được thành lập dưới loại hình công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì do thành viên của công ty thỏa thuận.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết