fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Đặc điểm của hoạt động sáp nhập doanh nghiệp

Tùy thuộc vào giai đoạn cụ thể của thị trường và nền kinh tế, doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh chiến lược kinh doanh để đáp ứng những thách thức mới. Trong bối cảnh này, sáp nhập doanh nghiệp trở thành một đề tài quan trọng thu hút sự chú ý của nhiều cá nhân và tổ chức. Sáp nhập không chỉ là một quá trình hợp nhất các yếu tố như tài sản, nhân sự, hay quy trình sản xuất, mà còn là sự kết hợp của tầm nhìn chiến lược và tận dụng cơ hội thị trường. Trong thời đại biến động nhanh chóng, việc này đòi hỏi sự nhạy bén và linh hoạt từ phía doanh nghiệp. Đặc điểm của hoạt động sáp nhập doanh nghiệp như thế nào?

Sáp nhập doanh nghiệp được hiểu là như thế nào?

Doanh nghiệp, như một tổ chức được hình thành và đăng ký hợp pháp, tự chủ trong hoạt động kinh doanh, có tên riêng, tài sản và địa điểm giao dịch. Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, sáp nhập doanh nghiệp trở thành một hình thức quan trọng của chiến lược kinh tế, nơi mà các doanh nghiệp hợp nhất tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình vào một công ty khác, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

M&A, hay Sáp nhập và Mua lại, là thuật ngữ được sử dụng để mô tả quá trình hợp nhất và mua lại giữa các doanh nghiệp. Trong quá trình này, có hai hành động cụ thể được đề cập đến là Sáp nhập và Mua lại.

Sáp nhập (Mergers) là quá trình hợp nhất giữa các công ty độc lập để tạo ra một doanh nghiệp mới. Các đơn vị tham gia có thể là đối thủ cạnh tranh hoặc có mối quan hệ như nhà cung cấp-khách hàng.

Mua lại (Acquisitions) là khi một doanh nghiệp mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần của một doanh nghiệp khác, có thể dẫn đến việc giành quyền kiểm soát hoặc thậm chí là quản lý toàn bộ công ty bị mua. Thường thì, các doanh nghiệp lớn sẽ thực hiện quá trình mua lại để mở rộng quy mô và tăng cường quyền kiểm soát trong thị trường.

Nhìn chung, cả hai hình thức này đều đòi hỏi sự chiến lược và quản lý kỹ lưỡng để đảm bảo rằng quá trình hợp nhất đem lại lợi ích lâu dài và không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của các bên liên quan.

Đặc điểm của hoạt động sáp nhập doanh nghiệp

Đặc điểm của hoạt động sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một quá trình tập trung kinh tế mà một hoặc nhiều doanh nghiệp hợp nhất vào một doanh nghiệp khác. Kết quả của quá trình này là doanh nghiệp hợp nhất cuối cùng tồn tại và tiếp tục hoạt động với quy mô lớn hơn, tạo ra sự khác biệt quan trọng so với quá trình mua bán thông thường.

Hợp nhất kinh doanh có tính chất “mua lại”, nơi doanh nghiệp bị sát nhập vẫn tồn tại và toàn bộ giá trị được chuyển giao cho doanh nghiệp chủ nhà. Quan hệ đầu tư này được xác định bởi chủ sở hữu của các doanh nghiệp tham gia, đồng thời đặt ra những trách nhiệm lớn cho công ty sát nhập.

Trong quá trình sáp nhập, trưởng trách tài sản tại thời điểm sáp nhập sẽ chịu trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp, cũng như các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bị sát nhập. Công ty sát nhập sẽ tiếp nhận các khoản nợ chưa thanh toán, hợp tác lao động và phải thực hiện đăng ký điều chỉnh liên tục từ ngày công ty bị sát nhập xử lý thủ tục đăng ký.

Mặc dù sáp nhập có thể là một cơ hội lớn để mở rộng quy mô và tăng cường quyền kiểm soát, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và trách nhiệm pháp lý. Đánh giá về phạm vi của sáp nhập cũng phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp tham gia, và các hạn chế của luật hiện hành cũng cần được xem xét cẩn thận để đảm bảo tuân thủ. Luật Doanh nghiệp 2020, ví dụ, chỉ quy định về sáp nhập cho các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mới, nhấn mạnh sự quan trọng của quyết định tham gia vào quá trình này.

Ưu điểm của việc sáp nhập doanh nghiệp

Ưu và nhược điểm của mua bán và sáp nhập là những khía cạnh quan trọng mà các doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định thực hiện các hoạt động này. Trong quá trình sáp nhập, có những ưu và nhược điểm đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp được sáp nhập.

Một trong những ưu điểm lớn của doanh nghiệp sau sáp nhập là khả năng mở rộng thị phần. Do sở hữu mối quan hệ và địa vị sẵn có từ công ty bị sáp nhập, doanh nghiệp mới có thể tránh được cạnh tranh quá mức trên thị trường. Điều này giúp họ nhanh chóng mở rộng thị phần và kiểm soát thị trường một cách hiệu quả và ít rủi ro hơn.

Sự giảm thiểu rủi ro và đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn là một lợi ích khác của sáp nhập. Doanh nghiệp mới sáp nhập có thể tận dụng sự hiệu quả trong mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng phạm vi phân phối, chi nhánh và dây chuyền sản xuất. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững và hiệu quả hơn.

Các doanh nghiệp sáp nhập, với vị thế đã được khẳng định trên thị trường, hiếm khi chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa hai thương hiệu. Thay vào đó, sự sáp nhập được coi là hình thức mở rộng kinh doanh giúp giảm thiểu rủi ro và tạo ra sản phẩm và thị trường mới.

Sáp nhập cũng mang lại lợi ích về chi phí và nhân lực. Doanh nghiệp mới có thể tận dụng nguồn nhân lực hiện có, giảm bớt vị trí không cần thiết và nâng cao chất lượng nhân sự. Điều này giúp doanh nghiệp trở nên hấp dẫn hơn và có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn.

Lợi thế về thời gian là một khía cạnh quan trọng, với các doanh nghiệp mới sáp nhập sở hữu cơ sở vật chất, dây chuyền sản xuất từ nhau, giúp họ nhanh chóng đưa ra sản xuất và tận dụng lại lợi thế thị trường một cách linh hoạt và hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Sáp nhập doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Hiện nay, các trường hợp hạn chế sáp nhập được quy định bao gồm:
Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Hậu quả pháp lý sau khi sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Sau khi sáp nhập, doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; doanh nghiệp nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Theo đó, công ty doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Cùng với đó là quyền, nghĩa vụ, tài sản sẽ được chuyển toàn bộ cho doanh nghiệp nhận sáp nhập.
Về phía doanh nghiệp nhận sáp nhập, doanh nghiệp này sẽ sở hữu toàn bộ tài sản, quyền lợi của doanh nghiệp bị sáp nhập. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ cũng như thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho doanh nghiệp bị sáp nhập.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết