fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn thành lập CTCP hay không?

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh doanh đặc biệt, trong đó doanh nghiệp được sáng lập và điều hành bởi một cá nhân, người đó chịu trách nhiệm tuyệt đối về mọi khía cạnh của hoạt động doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Điều này có nghĩa rằng, người làm chủ của doanh nghiệp tư nhân không chỉ quyết định về chiến lược kinh doanh và quản lý hàng ngày mà còn phải chịu trách nhiệm tài chính tối cao đối với mọi giao dịch và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Vậy Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn thành lập CTCP hay không?

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Quy định pháp luật về doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Theo Điều 188 của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân là một hình thức kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực doanh nghiệp. Điểm đặc trưng nổi bật của doanh nghiệp tư nhân là việc nó hoạt động dưới sự điều hành của một cá nhân làm chủ, người chịu trách nhiệm hoàn toàn bằng tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Cụ thể, cá nhân chủ sở hữu toàn bộ quyền quản lý và quyết định liên quan đến doanh nghiệp tư nhân. Tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp này đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ, nợ nần và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Điều này đòi hỏi sự đảm bảo cẩn thận và trách nhiệm từ phía cá nhân làm chủ.

Một điểm quan trọng khác là doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Điều này có nghĩa rằng không thể công khai giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp tư nhân trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, quy định còn ràng buộc mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Điều này nhằm đảm bảo tính riêng biệt giữa các doanh nghiệp và nguồn tài sản cá nhân của chủ.

Cuối cùng, quy định của Điều 188 cũng nêu rõ rằng doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn hoặc tham gia vào việc thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Điều này giới hạn sự kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân và các loại hình công ty khác.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn thành lập CTCP hay không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn thành lập CTCP hay không?

Theo khoản 4 của Điều 188 trong Luật Doanh nghiệp 2020, quy định rõ rằng doanh nghiệp tư nhân không được quyền tham gia góp vốn vào việc thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các loại hình công ty như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc công ty cổ phần. Điều này hạn chế sự liên kết và kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp khác có tình hình hoạt động và cơ cấu vốn khác nhau.

Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân, không liên quan đến chủ doanh nghiệp tư nhân. Do đó, chủ doanh nghiệp tư nhân không bị hạn chế quyền góp vốn, thành lập, hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các loại hình công ty khác như công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn có tự do quản lý và quyết định về việc đầu tư tài sản cá nhân vào các doanh nghiệp khác nếu muốn.

Tóm lại, quy định của Điều 188 của Luật Doanh nghiệp 2020 tập trung vào hạn chế các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp tư nhân cụ thể, nhưng không can thiệp vào quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong việc tham gia vào các loại hình công ty khác.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được quyết định mọi hoạt động hay không?

Theo khoản 1 của Điều 190 trong Luật Doanh nghiệp 2020, quy định rằng chủ doanh nghiệp tư nhân sở hữu quyền quản lý và quyết định tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Điều này bao gồm quyền lựa chọn các hoạt động kinh doanh, quản lý sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế, và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm tối cao về quản lý và điều hành toàn bộ doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo tính bền vững của hoạt động kinh doanh. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tự mình hoặc thông qua việc thuê người khác để làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, nhưng trong trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Hơn nữa, chủ doanh nghiệp tư nhân cũng là người đại diện chính thức của doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật. Điều này có nghĩa rằng chủ doanh nghiệp tư nhân đại diện cho doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến việc giải quyết các vụ án dân sự, tương tác với các bên liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, quy định này rõ ràng thể hiện sự tập trung quyền lực và trách nhiệm quản lý vào tay chủ doanh nghiệp tư nhân, giúp đảm bảo tính hiệu quả và tính bền vững của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân năm 2023?

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân cần thỏa mãn các điều kiện bao gồm:
– Ngành, nghề đăng ký không bị cấm đầu tư kinh doanh.
– Tên công ty không đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân.
– Nguồn vốn đầu tư chính xác

Doanh nghiệp tư nhân phân phối lợi nhuận như thế nào?

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Chủ doanh nghiệp tư nhân sở hữu toàn bộ tài sản của doanh nghiệp bao gồm vốn và lợi nhuận nên không có sự phân phối lợi nhuận.
Tuy nhiên, nắm giữ toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đồng nghĩa với việc cá nhân đó phải chịu mọi rủi ro và tổn thất trong trường hợp hoạt động kinh doanh không diễn ra theo dự kiến. Đồng thời, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết