fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Các vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng có thời hạn

Lập hợp đồng lao động là một quy trình quan trọng và cần thiết trong việc tạo ra một môi trường làm việc công bằng và bảo vệ quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động. Việc lập hợp đồng lao động đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ và chấp nhận các điều kiện và quyền lợi của mình. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong bài viết “Các vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng có thời hạn” của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Hợp đồng lao động có thời hạn là gì?

Một lợi ích quan trọng của việc lập hợp đồng lao động là tạo ra sự minh bạch và sự rõ ràng về nhiệm vụ, quyền lợi và trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Hợp đồng lao động xác định các yêu cầu công việc, thời gian làm việc, mức lương, các chế độ phúc lợi và các điều khoản khác liên quan đến mối quan hệ lao động. Điều này đảm bảo rằng cả hai bên có cùng một hiểu biết về các cam kết và trách nhiệm của mình và giúp tránh tranh chấp và hiểu lầm trong tương lai.

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 thì có thể hiểu hợp đồng lao động có thời hạn (hay hợp đồng lao động xác định thời hạn) là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Việc giao kết hợp đồng lao động có thời hạn phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau đây:

 • Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
 • Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.
Các vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng có thời hạn
Các vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng có thời hạn

Các vấn đề cần lưu ý khi giao kết hợp đồng có thời hạn

Lập hợp đồng lao động là một bước quan trọng để tạo ra một môi trường làm việc công bằng vàbảo vệ quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động. Nó đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và công bằng trong quyết định và thực hiện các yêu cầu công việc, mức lương, quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên. Hợp đồng lao động mang lại sự ổn định và sự đáng tin cậy cho cả người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, đồng thời tạo điều kiện để giải quyết tranh chấp một cách hợp tác và công bằng.

Thứ nhất, căn cứ khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 hợp đồng lao động có 2 loại:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

Thứ hai, theo khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định về những nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động như sau:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Thứ ba, hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày hai bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác theo quy định tại Điều 23 Bộ luật Lao động 2019.

Các nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động có thời hạn

Việc lập hợp đồng lao động là một yếu tố quan trọng trong quản lý mối quan hệ lao động. Nó đảm bảo sự công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động. Hợp đồng lao động tạo ra một cơ sở vững chắc để xây dựng một môi trường làm việc đáng tin cậy và phát triển kinh tế và xã hội.

Căn cứ Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động có thời hạn phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Khi người lao động có quan hệ trực tiếp với bí mật kinh doanh hoặc bí mật công nghệ, theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh và bí mật công nghệ, cũng như quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghiệp, các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động có thể được điều chỉnh tùy theo loại công việc. Đồng thời, hai bên có thể thỏa thuận bổ sung nội dung liên quan đến phương thức giải quyết khi hợp đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, hoặc điều kiện thời tiết.

Câu hỏi thường gặp:

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký mấy lần?

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn của hợp đồng lao động, hai bên phải ký kết một hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng mới, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cả hai bên sẽ tiếp tục tuân thủ theo hợp đồng đã ký kết trước đó.
Nếu sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn của hợp đồng lao động mà hai bên không ký kết được hợp đồng mới, thì hợp đồng lao động ban đầu sẽ trở thành một hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Trong trường hợp hai bên ký kết một hợp đồng lao động mới với thời hạn xác định, thì chỉ có thể ký kết thêm một lần duy nhất. Sau đó, nếu người lao động tiếp tục làm việc, thì phải ký kết một hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ khi đó là hợp đồng lao động của giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước hoặc trường hợp được quy định tại khoản 1 của Điều 149, khoản 2 của Điều 151 và khoản 4 của Điều 177 trong Bộ luật Lao động năm 2019.

Khi giao kết hợp đồng lao động ai là người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận của người lao động với người sử dụng lao động, có thể ủy quyền giao kết hợp đồng lao động nhưng người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết