fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Bài tập tình huống về doanh nghiệp tư nhân có đáp án

Doanh nghiệp tư nhân là một hình thức doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam, và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Được thành lập và điều hành bởi một chủ sở hữu duy nhất, doanh nghiệp tư nhân thường thể hiện sự nhiệt huyết và đam mê cá nhân trong việc kinh doanh. Điều này thường dẫn đến sự linh hoạt trong quyết định và quản lý, giúp họ thích nghi nhanh chóng với thị trường thay đổi liên tục. Học viện đào tạo pháp chế ICA chia sẻ một số Bài tập tình huống về doanh nghiệp tư nhân có đáp án đến quý bạn đọc tại bài viết sau

Bài tập tình huống về doanh nghiệp tư nhân có đáp án – số 1

Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân có vốn đăng ký là 1 tỷ đồng, trong quá trình làm ăn doanh nghiệp tôi bị thua lỗ 1,5 tỷ đồng. Vậy tôi chỉ phải trả nợ trong phạm vi tài sản của doanh nghiệp là 1 tỷ đồng thôi đúng không?

Điều 188 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau:

Điều 188. Doanh nghiệp tư nhân

 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Theo quy định nêu trên, mối quan hệ tài sản giữa doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp không có sự tách bạch hay nói cách khác trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân là trách nhiệm vô hạn. Chính vì vậy trong trường hợp tài sản của doanh nghiệp tư nhân không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì chủ doanh nghiệp phải lấy tài sản khác của mình để thực hiện nghĩa vụ này cho doanh nghiệp.

Bài tập tình huống về doanh nghiệp tư nhân có đáp án – số 2

Tôi hiện đang là chủ doanh nghiệp tư nhân, nay tôi muốn thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân khác do tôi làm chủ có được hay không?

Căn cứ Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Như vậy, theo quy định mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Điều Luật cũng quy định chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Như vậy chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được thành lập và làm chủ một doanh nghiệp tư nhân. Trong trường hợp muốn thành lập và làm chủ một loại hình doanh nghiệp khác, chủ doanh nghiêp tư nhân chỉ có thể lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Bài tập tình huống về doanh nghiệp tư nhân có đáp án – số 3

Bài tập tình huống về doanh nghiệp tư nhân có đáp án

Tôi hiện nay đang làm chủ của một doanh nghiệp tư nhân, do tuổi cao sức khỏe của tôi đã yếu, tôi có thắc mắc rằng Doanh nghiệp tư nhân có bị chấm dứt hoạt động khi chủ doanh nghiệp chết hay không? Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Doanh nghiệp hiện nay ra sao?

Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết hoặc mất tích thì doanh nghiệp được xem như một tài sản được để lại thừa kế. Như vậy, trong trường hợp chủ doanh nghiệp có người thừa kế thì doanh nghiệp tư nhân không phải chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, người được thừa kế doanh nghiệp tư nhân phải làm thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không có người thừa kế thì theo quy định Bộ luật Dân sự 2015 doanh nghiệp tư nhân sẽ thuộc sở hữu nhà nước.

Theo Điều 16, Luật Doanh nghiệp 2020 các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

1. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.

4. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

6. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.

7. Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì?

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân cần thỏa mãn các điều kiện bao gồm:
– Ngành, nghề đăng ký không bị cấm đầu tư kinh doanh.
– Tên công ty không đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.
– Chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân.
– Nguồn vốn đầu tư chính xác

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không?

Theo quy định, doanh nghiệp được công nhận quyền pháp nhân khi có tài sản riêng, nghĩa là có sự phân biệt giữa tài sản của doanh nghiệp với tài sản của người thành lập doanh nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập về tài sản trong mối quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Chủ doanh nghiệp tư nhân sở hữu toàn bộ tài sản của doanh nghiệp bao gồm vốn và lợi nhuận nên không có sự phân phối lợi nhuận.
Tuy nhiên, nắm giữ toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đồng nghĩa với việc cá nhân đó phải chịu mọi rủi ro và tổn thất trong trường hợp hoạt động kinh doanh không diễn ra theo dự kiến. Đồng thời, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

5/5 - (2 bình chọn)

1 comments on “Bài tập tình huống về doanh nghiệp tư nhân có đáp án

 1. Do phải đi chân bệnh ở nước ngoài nên ông lần (Chỉ doanh nghiệp là nhân A) đi thuê ông Thìn lên giám đốc và giao toàn quyền quản lý doanh nghiệp từ ngày 01/3/20XY đến 01/6/20XY. Trong thời gian đó, Ông Tàu được lường 30% Với nhuân của doanh nghiệp.

  Ngày 20/03/20022 ông Thời đại diện doanh nghiệp A mua hàng trị giá 200 triệu đồng của Công ty Trách nhiệm Bình hạn X (công ty X). Hai bên thỏa thuận sẽ thanh toàn vào ngày 10/04/2007

  Ngày 22/1/208/ Công ty CP Ý thanh toán 1 tỉ tiên hàng cho doanh nghiệp A (từ một hợp đồng đã ký trước đó), toàn bộ số tiền trên ông Thỏi chuyển vào tài khoản cá nhân của mảnh.

  Ngày 05/4/20XZ ông Tàu đã hay hợp đồng thức ông Thời vị cho rằng ông Thôi đã vi phạm một số cam kết trong hợp đồng.

  Ngày 10/04/2007 Công ty X đến gặp ông Thời đề nghị thanh toán số tiền lượn đồng, ông thôi không thanh toán với lý do ông đại là người làm thuê và đã chấm dứt hợp đồng. Sau đó công ty X đồn yêu cầu ông Tin nhắn ông Tân không đồng ý thanh toàn với lý do. Hợp đồng đó là do ông Thời kỳ kết mà không được sự đồng ý của

  Ngày 20/1/20X2. Ông Tủa đại diện cho doanh nghiệp A gửi công văn yêu cầu công ty Ý thanh toán 1 tỉ đồng liên hưng, với lý do chưa nhận được tiêu hàng tin công ty Y. Công ty Y vì chối thanh toàn

  1. Ai có trách nhiệm thanh toán xô liền hàng với Công ty trách nhiệm hữu hạn X
  2. Du nghiệp A còn yêu cầu công ty Y Bunk in 1 là đồng tiền hàng hứa dung không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết