fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Bài tập tình huống Luật doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp, còn được gọi là Luật Doanh nghiệp Việt Nam, là tài liệu pháp lý quan trọng định rõ hệ thống quy định về thành lập, tổ chức, và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp này bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, và doanh nghiệp tư nhân. Đây là một công cụ quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh cơ bản và bền vững trong nền kinh tế của một quốc gia. Tham khảo ngay Bài tập tình huống Luật doanh nghiệp 2020 tại bài viết sau

Bài tập tình huống 1

A, B, C cung góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn X kinh doanh thương mại và dịch vụ. Ngày 05/02/2007, Công ty dược Sở kế hoạch đầu tư thành fố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì fần vốn góp của các bên vào vốn điều lệ được xác định như sau:

– A góp bằng một căn nhà tọa lạc tại 215 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội, trị giá 400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ. Căn nhà này được Công ty sử dụng làm trụ sở giao dịch điều lệ.

– B góp vốn bằng một số máy móc xây dựng trị giá 300 triệu đồng, chiếm 30% vốn

– C góp 300 triệu đồng tiền mặt, chiếm 30% vốn điều lệ;

Sau khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh, các thành viên đã thực hiện thủ tục góp vốn vào Công ty theo đúng quy định trong Luật doanh nghiệp 2005. Để tổ chức bộ máy quản lý nội bộ Công ty, các thành viên nhất trí cử A làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, B làm Giám đốc, và C là kế toán trưởng Công ty. Điều lệ hoạt động của Công ty quy định Giám đốc là đại diện theo fáp luật của Công ty.

Do sự biến động trên thị trường bất động sản nên giá trị thực tế của căn nhà mà A mang ra góp vốn đã lên tới 1 tỷ đồng. Với lý do trước đây không có tiền mặt để góp vốn nên fải góp bằng căn nhà, nay đã có tiền mặt, A yêu cầu rút lại căn nhà trước đây đã mang góp vốn, và góp thế bằng 500 triệu đồng tiền mặt. B và C không đồng ý.

a) A có thể rút căn nhà trước đây đã mang góp vốn để góp thể bằng 500 triệu đồng tiền mặt được không? Tại sao?

b) Nếu B và C đồng ý cho A rút lại căn nhà thì có đúng pháp luật không? Tại sao?

Với lý do B có nhiều sai fạm trong quản lý Công ty, với cương vị chủ tịch Hội đồng thành viên và là người góp nhiều vốn nhất vào Công ty, A đã ra quyết định cách chức Giám đốc của B và yêu cầu B bàn giao lại công việc cùng con dấu cho Công ty. Sau đó A ký quyết định bổ nhiệm C làm giám đốc công ty.

B chẳng những không đồng ý với các quyết định nói trên mà còn tiếp tục sử dụng con dấu và danh nghĩa Công ty TNHH X để ký kết hợp đồng với bạn hàng. Trong đó có hợp đồng vay trị giá 500 triệu đồng với Công ty Y. Tại thời điểm ký kết hợp đồng vay vốn thì giá trị tài sản của Công ty X còn khoảng 800 triệu đồng. Theo hợp đồng, Công ty Y đã chuyển trước số tiền 300 triệu đồng. Tuy nhiên toàn bộ số tiền này đã được B chuyển sang tài khoản cá nhân của mình và dùng vào mục đích cá nhân.

Bài tập tình huống Luật doanh nghiệp 2020

Trước tình hình như vậy, A kiện B ra Tòa án yêu cầu B phải hoàn trả khoản tiền 300 triệu đồng. Công ty Y cũng nộp đơn ra Tòa yêu cầu công ty X fải hoàn trả số tiền 300 triệu đồng mà Y đã cho X vay, bồi thường thiệt hại do Công ty X gây ra cho Công ty Y do vi fạm hợp đồng.

Anh, chị hãy giải quyết vụ việc trên?

Bài tập tình huống 2

A, B, C cung góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn X kinh doanh thương mại, dịch vụ, khách sạn, du lịch và xây dựng dân dụng. Ngày 05/02/2007, Công ty được Sở kế hoạch đầu tư thành fố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh thì fần vốn góp của các bên vào vốn điều lệ được xác định như sau:

– A góp 1 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 50% vốn điều lệ.

B góp bằng một căn nhà tọa lạc tại 16E Nguyễn Trãi, Hà Nội, trị giá 600 triệu đồng, chiếm 30% vốn điều lệ. Căn nhà này được Công ty sử dụng làm trụ sở giao dịch. – C góp vốn bằng một số máy móc xây dựng trị giá 400 triệu đồng, chiếm 20% vốn điều lệ.

Sau khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các thành viên đã thực hiện thủ tục góp vốn vào Công ty. Để tổ chức bộ máy quản lý nội bộ Công ty, các thành viên nhất trí cử A làm Giám đốc, B làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và C là kế toán trưởng Công ty. Riêng A mới góp 500 triệu đồng, số tiền còn lại các bên thỏa thuận A sẽ góp đủ trước ngày 01/06/2007, nhưng trên thực tế đến ngày 31/12/2007 A mới góp đủ vốn như đã cam kết.

Kết thúc năm 2007, lợi nhuận sau thuế của cty là 240 triệu đồng. Các thành viên cty quyết định chia hết số lợi nhuận này cho các thành viên nhưng mức chia cụ thể cho từng thành viên thì không có sự thống nhất. Với lý do A không thực hiện đúng nghĩa vụ góp vốn, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên, B ra quyết định chia đều số lợi nhuận nói trên cho 3 người, mỗi người được 80 triệu đồng. A fản đối fương án fần chia lợi nhuận nói trên vì cho rằng mình fải được nhận 50% lợi nhuận là 120 triệu đồng theo đúng tỷ lệ góp vốn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phương án chia lợi nhuận của A đúng hay C đúng? Vì sao?

Sau nhiều lần thỏa thuận lần chia lợi nhuận không thành, và có thành kiến không tốt về B, A quyết định cùng fối hợp với C để có đủ số phiếu biểu quyết thông qua fương án fần chia lợi nhuận là A:B:C=140:50:50 triệu trong một fiên họp bất thường của Hội đồng thành viên.

Câu hỏi thường gặp

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2020 là gì?

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

Pháp luật quy định doanh nghiệp có những quyền gì?

1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
4. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
9. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
10. Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
11. Quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.3/5 - (3 bình chọn)

1 comments on “Bài tập tình huống Luật doanh nghiệp 2020

  1. : Hải, Nhật, Nam, Triều cùng nhau thành lập Công ty TNHH C với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, trong đó: Hải góp 2 tỷ, Nhật, Nam, Triều mỗi người góp 1 tỷ. Hải là Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Nhật làm Phó giấm đốc, Nam làm kế toán trưởng. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 12/7/2020.
    1. Ngày 01/2/2021, cuộc họp Hội đồng thành viên vẫn diễn ra với sự tham gia của Hải và Triều. Theo anh/chị, cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp này có hợp pháp không? Nêu căn cứ pháp lý?
    2. Sau cuộc họp ngày 01/2/2021, mâu thuẫn giữa Hải và Nhật ngày càng căng thẳng. Nhật phản đối kế hoạch phân chia lợi nhuận do Hải đề ra. Để giải quyết vấn đề này, Hải đã triệu tập một cuộc họp Hội đồng thành viên vào ngày 10/3/2021 nhưng không gửi giấy mời cho Nhật vì cho rằng có mời thì Nhật cũng không tham dự. Theo anh/chị, việc làm này của Hải có hợp pháp không? Nêu căn cứ pháp lý?
    3. Tại cuộc họp ngày 10/3/2021, Hải, Nam, Triều đều tham dự và nhất trí biểu quyết khai trừ Nhật ra khởi công ty và hoàn trả lại phần vốn góp cho Nhật. Theo anh/chị, quyết định này của Hội đồng thành viên có hợp pháp không? Nêu căn cứ pháp lý./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết