fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
Bài tập kỹ năng nghề luật

Nghề luật là có vai trò quan trọng trong xã hội, tác động đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều thành phần khác nhau. Đồng thời, nghề luật với tư cách là một ngành dịch vụ cũng có những cạnh tranh nhất định đòi hỏi cả kiến ​​thức pháp luật và các kỹ năng thực hành nghề nghiệp của mỗi người. Nhưng những kỹ năng và hoạt động nào được sử dụng trong nghề luật phải trải qua một quá trình tích lũy và tổng hợp mới trở nên rõ ràng. Sau đây Học viện đào tạo pháp chế ICA sẽ cung cấp thông tin về các kỹ năng cần thiết để hành nghề và Bài tập kỹ năng nghề luật cụ thể. Mời bạn đọc cùng theo dõi nhé.

Kỹ năng hành nghề luật cần thiết

Người làm nghề luật, dù ở bất cứ vị trí công việc hay chức danh nào thì cũng cần rèn luyện thường xuyên để có những kỹ năng mềm cơ bản:

Thứ nhất, Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp là quá trình trao đổi tiếp xúc giữa các cá nhân, qua đó con người có thể trao đổi thông tin, tình cảm và tương tác với nhau bằng cách tạo ấn tượng ban đầu, lắng nghe đối tượng giao tiếp, các phương tiện truyền thông khác để đạt được các mục tiêu cụ thể.

Giao tiếp trong nghề luật là cách thức trao đổi, ứng xử chịu sự điều chỉnh và tác động của các “chuẩn mực xã hội” của người hành nghề, đó là những quy tắc xử sự chung chi phối mối quan hệ giữa con người với nhau trong nghề luật và trong cộng đồng và xã hội. Những hành vi này không chỉ thể hiện giá trị cá nhân của luật sư dưới lăng kính đánh giá chuẩn mực xã hội mà còn là minh chứng cho giá trị nhân cách, lòng dũng cảm và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề. phù hợp với mọi chức năng công việc và thẩm phán/tòa án.

Kỹ năng thuyết trình, tranh luận, lập luận có thể được trau dồi, rèn luyện thông qua nhiều hoạt động, từ quá trình đào tạo nghề đến thực tiễn hành nghề sau này. Trong quá trình học nghề, thông qua các hoạt động đặc trưng của chương trình đào tạo các chức danh tư pháp như thuyết trình kết quả làm việc nhóm, diễn án… học viên sẽ có những cơ hội tốt để rèn luyện các kỹ năng này.

Thứ hai, kỹ năng viết

Kỹ năng viết ở đây là khả năng trình bày bằng hình thức văn bản nhằm mục đích thể hiện nội dung pháp lý nhất định, qua đó để giải quyết các vấn đề, xử lý vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng khách hàng. Đối với Nghề Luật nói chung, kỹ năng viết là kỹ năng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động hành nghề.

Có thể nói rằng, kỹ năng viết có vai trò căn bản nhất của người hành nghề luật trong đời sống xã hội, khẳng định được về năng lực chuyên môn về kinh nghiệm và hiệu quả công việc của họ. Qua từng văn bản của người hành nghề luật đặc biệt là Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên,… sẽ có thể nói lên sự từng trải cũng như đưa ra những lập luận sắc bén nhằm bảo vệ công lý, lẽ phải.

Thứ 3, Kỹ năng làm việc nhóm

Nghề luật xưa nay là nghề độc lập, tự chủ, có thể dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá nhân, tuy nhiên xu hướng tìm kiếm sự cộng tác, làm việc theo nhóm ngày càng phổ biến. Các nhóm làm việc có thể được tổ chức tại các công ty luật với công ty luật, văn phòng luật sư,…

Tăng cường làm việc theo nhóm là cách tốt để tận dụng tối đa nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả giả quyết công việc. Tinh thần đồng đội trong nghề luật đòi hỏi mọi cá nhân hành nghề luật phải có “nghĩa vụ” cùng nhau hợp tác và thực hiện các chính sách, biện pháp phối hợp hành động và ứng xử của mình. trong làm việc nhóm.

Thứ tư, Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề là kỹ năng không thể thiếu của quá trình nhận diện, đánh giá, phân tích một vấn đề, hiện tượng, sự kiện để rút ra kết luận, giải pháp và phương án. Đối với nghề luật, đây là một trong những kỹ năng cơ bản cần thiết, bởi nghề luật luôn bao hàm yêu cầu giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội và con người.

Ngoài ra, lợi ích của kỹ năng giải quyết vấn đề cũng giúp giảm thiểu rủi ro quyết định trong hành nghề luật của các cá nhân. Có thể hình dung các yếu tố có thể can thiệp vào kỹ năng giải quyết vấn đề của nghề luật như sau: kỹ năng tiếp nhận vấn đề; kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phản biện, suy luận, khái quát hóa để hiểu đúng, hiểu đủ vấn đề; đưa ra các phương án giải quyết vấn đề.

Giải quyết vấn đề là một kỹ năng quan trọng được đào tạo cho những người hành nghề luật trong các chương trình đào tạo và giáo dục chuyên nghiệp. Khả năng giải quyết vấn đề này không phụ thuộc vào khả năng bẩm sinh của người làm nghề nghiệp mà ngược lại, nó là kết quả của quá trình quan sát, trải nghiệm, thu thập kinh nghiệm thực tế và học hỏi từ hoạt động nghề nghiệp. theo nguyên tắc học tập suốt đời.

Thứ năm, Kỹ năng ra quyết định

Đối với người hành nghề luật, việc ra quyết định không tách rời thành kỹ năng độc lập, mà nó có mối quan hệ biện chứng với kỹ năng giải quyết vấn đề, tùy thuộc vào tính chất của vấn đề liên quan đến cá nhân người hành nghề hay liên quan đến chủ thể là đối tượng của hoạt động hành nghề. 

Trong nghề luật, ra quyết định cá nhân là một hoạt động nghề nghiệp thường xuyên và quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến “số phận” pháp lý, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, uy tín… của cá nhân/tổ chức và các chủ thể trong xã hội. Việc ra quyết định của một cá nhân chịu sự tác động và chi phối của nhiều yếu tố, trong đó có tình cảm, lý trí, hoàn cảnh, nội dung sự việc và tính sáng tạo. Tuy nhiên, cả về mặt lý luận và thực tiễn, cần thu thập đủ luận cứ để đi giải quyết vấn đề, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định và kết quả của quyết định.

Ra quyết định về cơ bản là một kỹ năng có được thông qua học tập, làm việc và kinh nghiệm, chủ yếu trong nhiều lĩnh vực khoa học, xã hội. Việc ra quyết định trong nghề luật vì thế cũng dựa trên sự tích hợp của các kiến ​​thức như khả năng tư duy, kỹ năng cần thiết và trí tuệ cảm xúc (thái độ, hành vi phù hợp).

Thứ sáu, kỹ năng quản lý cảm xúc

Cảm xúc của những người hành nghề luật có những điểm giống và khác nhau so với cảm xúc chung của con người. Đó là những trạng thái cảm xúc gắn với yếu tố công việc cụ thể của từng chức danh. Do tính chất phức tạp, căng thẳng của công việc và yêu cầu phải giao tiếp trực tiếp với người khác tại nơi làm việc, kỹ năng quản lý cảm xúc đã được xác định là một trong những kỹ năng bắt buộc của người hành nghề Luật. Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường hiểu cảm xúc của người khác để họ có thể tác động đến các vấn đề liên quan đến công việc của một chuyên gia.

Thứ bảy, kỹ năng quản lý công việc:

Quản lý công việc trong Nghề Luật là quá trình người làm nghề luật thực hiện các công việc cần thiết như lên kế hoạch cụ thề giải quyết công việc, sắp xếp lại các tài liệu cần xử lý, theo dõi, giám sát tổ chức quản lý công việc nội bộ của tổ chức thực hành Nghề Luật, phân chia thời gian sao cho hiệu quả để giải quyết công việc cho khách hàng một cách nhanh và hoàn thiện nhất

Thứ tám, Kỹ năng xây dựng hình ảnh, phát triển thương hiệu cá nhân: 

Một khi người hành nghề luật đã xác định được mục tiêu cụ thể mà mình cần đạt được trong hoạt động của mình thì sẽ biết cách tự tìm những công cụ và phương tiện phù hợp nhất để xây dựng hình ảnh cá nhân.

Các cá nhân hành nghề luật phải có giá trị cốt lõi và cách thích hợp để nhấn mạnh giá trị của mình. Nó dần dần thấm nhuần, tác động sâu rộng, trở nên dễ nhận biết và có sự biết đến đối với mọi người. Sở hữu một thương hiệu cá nhân mang lại cho luật sư nhiều lợi thế. Lý do chính là nó giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản thân, nâng cao sự tự tin, tăng cường kỷ luật tự giác và nó giúp ích cho các luật sư. Những người có quyền sẽ tiếp cận tốt hơn với các cơ hội nghề nghiệp và mạng lưới khách hàng sử dụng dịch vụ của họ sâu rộng hơn.

Bài tập kỹ năng nghề luật

Bài tập kỹ năng nghề luật

Tình huống

Ông Hùng và bà Lan lấy nhau từ năm 1960. Hai ông bà có tài sản chung là 02 căn nhà (căn thứ nhất tại số 6, đường Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Căn thứ hai tại số 7, đường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Ông Hùng và bà Lan có hai con chung là chị Hà và anh Linh. Do ông Hùng và bà Lan không muốn sau này con cái phát sinh tranh chấp về di sản thừa kế sau khi ông bà nằm xuống nên muốn lập di chúc. Ông Hùng và bà Lan mong muốn sau khi mất thì di sản của họ được chia đúng theo di chúc nên đã đến văn phòng luật nơi anh/chị làm việc nhờ anh chị tư vấn và soạn thảo di chúc chung cho hai vợ chồng.

Câu hỏi

a) Anh/chị hãy nêu các vấn đề mà anh chị cần hỏi ông Hùng và ông Lan khi phỏng vấn. (6 điểm)

b) Sau khi tư vấn và soạn di chúc cho ông Hùng và bà Lan theo yêu cầu, chị Hà (con gái ông bà) đến gặp anh chị để hỏi về nội dung di chúc để giúp cha mẹ sửa đổi, bổ sung di chúc vì theo chị Hà có một số nội dung ông Hùng đã trình bày không chính xác trong các lần cung cấp thông tin trước. Anh/chị có tiếp nhận và làm việc với chị Hà theo yêu cầu hay không? Vì sao? (4 điểm)./.

Thông tin đăng ký khoá học pháp chế tại ICA:

Để nhanh tay đăng ký Khóa học pháp chế, bạn hãy liên hệ ngay tới Học viện đào tạo pháp chế ICA:

Bài viết “Bài tập kỹ năng nghề luật thường gặp” đã mang đến cho bạn bài tập tình huống hành nghề luật thường gặp.

Câu hỏi thường gặp

Chứng chỉ hành nghề luật sư học bao lâu?

Thời gian đào tạo nghề luật sư là mười hai tháng.
Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư được cơ sở đào tạo nghề luật sư cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

Để hành nghề luật sư thì chủ thể cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Để trở thành luật sư phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:
– Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
– Có bằng cử nhân luật;
– Đã được đào tạo nghề luật sư;
– Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư;
– Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết