fbpx
Học viện đào tạo pháp chế ICA
1 học kỳ là bao nhiêu tín chỉ?

Phương thức đào tạo theo tín chỉ là phương thức giúp sinh viên có khả năng lựa chọn và đăng ký các lớp học phần theo sở thích và mục tiêu học tập của họ. Họ có thể tích lũy tín chỉ từng môn học một, tạo điều kiện cho việc linh hoạt trong việc quản lý thời gian và nội dung học tập. Điều này cho phép họ thực hiện chương trình đào tạo cá nhân, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu riêng của từng người. Vậy hiện nay sinh viên 1 học kỳ là bao nhiêu tín chỉ?

Kế hoạch giảng dạy và học tập trong trường đại học như thế nào?

Kế hoạch giảng dạy và học tập là một phần quan trọng trong quá trình tổ chức đào tạo trình độ đại học, được quy định tại Điều 6 của Quy chế đào tạo trình độ đại học, ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT. Điều này giúp đảm bảo sự đảm bảo và hiệu quả của quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là một số điểm chính được quy định trong kế hoạch này:

1. Chi tiết hóa kế hoạch đào tạo theo năm học và học kỳ:

 • Kế hoạch giảng dạy và học tập phải cụ thể hóa việc tổ chức các chương trình đào tạo theo năm học và học kỳ.
 • Phải phù hợp với hình thức đào tạo và phương thức tổ chức đào tạo.

2. Kế hoạch năm học:

 • Kế hoạch này thể hiện các mốc thời gian chính của các hoạt động đào tạo trong năm học.
 • Phải áp dụng cho tất cả hình thức và chương trình đào tạo.
 • Được công bố trước khi bắt đầu năm học.

3. Học kỳ và học kỳ phụ:

 • Một năm học có thể chia thành 02 hoặc 03 học kỳ chính với tổng số tối thiểu 30 tuần lên lớp.
 • Cơ sở đào tạo cũng có quyền tổ chức thêm học kỳ phụ nếu cần thiết.

4. Kế hoạch học kỳ:

 • Bao gồm kế hoạch mở lớp, hình thức dạy và học (trực tiếp hoặc trực tuyến), lịch học, lịch thi của các học phần trong học kỳ.
 • Phải được xây dựng và công bố kịp thời với đầy đủ thông tin cần thiết để giúp sinh viên xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký học tập.

5. Thời khóa biểu:

 • Thể hiện thời gian, địa điểm, và hoạt động dạy và học của từng lớp thuộc các khoá học, hình thức và chương trình đào tạo.
 • Thời khóa biểu của các lớp học phần bình thường được bố trí đều trong các tuần của học kỳ.
 • Trong trường hợp cần thiết, có thể xếp lịch học tập trung thời gian, nhưng không vượt quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày cho một học phần bất kỳ.

6. Quy chế cụ thể:

 • Cơ sở đào tạo phải quy định rõ việc phân bổ các học kỳ, thời gian, địa điểm, và hình thức bố trí các giờ lên lớp theo quy định.

Kế hoạch giảng dạy và học tập này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và giảng dạy, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đào tạo trình độ đại học.

1 học kỳ là bao nhiêu tín chỉ?

Hiện nay, Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT không có quy định cụ thể về số tín chỉ mà mỗi sinh viên cần phải đăng ký trong một năm học. Thay vào đó, các trường đại học đặt ra quy định về số tín chỉ căn cứ vào khối lượng kiến thức và chương trình học cụ thể của từng trường. Tuy nhiên, thông thường, trong mỗi kỳ học, sinh viên thường đăng ký khoảng 30 tín chỉ.

Ngoài ra, trong mỗi năm học, các trường có thể tổ chức kỳ học hè để giúp sinh viên có cơ hội học vượt qua số tín chỉ yêu cầu hoặc để cải thiện kết quả học tập cho các môn chưa đạt điểm tốt. Việc đăng ký học trong kỳ hè căn cứ vào danh sách học phần được mở và điều kiện đăng ký của từng học phần.

1 học kỳ là bao nhiêu tín chỉ?

Theo Điều 7 của Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, cơ sở đào tạo sẽ hướng dẫn sinh viên về việc đăng ký học tập trên hệ thống đăng ký học tập của trường. Sinh viên học theo tín chỉ sẽ đăng ký lớp của các học phần dự định sẽ học trong học kỳ, bao gồm:

 • Những học phần mới mà họ chưa học trước đó.
 • Các học phần mà họ đã học trước đó nhưng chưa đạt điểm tốt và muốn cải thiện.
 • Các học phần mà họ đã đạt điểm tốt nhưng muốn học thêm để nâng cao kiến thức.

Mỗi cơ sở đào tạo sẽ quy định cụ thể về giới hạn khối lượng học tập của sinh viên trong mỗi học kỳ, trong một khung như sau:

 • Khối lượng tối thiểu không ít hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn.
 • Khối lượng tối đa không vượt quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn.

Điều này giúp đảm bảo tính cân đối và hiệu quả của quá trình học tập đối với sinh viên.

Có nên đăng ký tín chỉ học kỳ hè hay không?

Hiện nay, các trường đại học thường không áp đặt yêu cầu bắt buộc đối với việc tham gia học kỳ hè. Tuy nhiên, học kỳ hè có thể là một cách hiệu quả để sinh viên nhanh chóng hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp. Tuy nhiên, việc quyết định tham gia học kỳ hè hay không vẫn gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng thời gian hè là cơ hội tốt để sinh viên trải nghiệm cuộc sống, đi làm thêm, tham gia các hoạt động tình nguyện, hoặc học những kỹ năng ngoại khóa. Họ tin rằng điều này có thể giúp sinh viên phát triển không chỉ về mặt học thuật mà còn về khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và kỹ năng giao tiếp.

Tuy nhiên, quyết định tham gia học kỳ hè hoặc không là một vấn đề cá nhân. Không ai có quyền ép buộc hay cản trở quyết định của bạn. Nếu bạn cảm thấy học kỳ hè là cách để nâng cao kiến thức, giảm áp lực học tập trong các kỳ học chính, hoặc nhanh chóng hoàn thành chương trình, thì đây có thể là lựa chọn tốt cho bạn. Ngược lại, nếu bạn muốn tận hưởng kỳ nghỉ hè bằng cách làm việc thêm, tham gia các hoạt động xã hội, hay phát triển kỹ năng khác, thì điều đó cũng hoàn toàn hợp lý. Quan trọng nhất, hãy tự tin và tin vào quyết định của mình, vì cuối cùng, bạn biết mình cần gì nhất.

Câu hỏi thường gặp

Đào tạo theo tín chỉ là phương thức bắt buộc trong giáo dục đại học?

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Quy chế đào tạo trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:
3. Cơ sở đào tạo lựa chọn, áp dụng phương thức tổ chức đào tạo như sau:
a) Đào tạo theo tín chỉ, áp dụng thống nhất cho tất cả các khóa và hình thức đào tạo;
b) Đào tạo theo niên chế, áp dụng thống nhất cho tất cả các khóa và hình thức đào tạo;
c) Áp dụng đào tạo theo tín chỉ cho một số khóa hoặc cho một hình thức đào tạo; áp dụng đào tạo theo niên chế cho một số khóa khác hoặc hình thức đào tạo còn lại.
Như vậy, không phải mọi cơ sở giáo dục đại học bắt buộc phải đào đạo theo tín chỉ mà còn tùy thuộc vào sự lựa chọn cơ sở đại học.

Phương thức đào tạo theo tín chỉ là như thế nào?

Phương thức tổ chức đào tạo theo từng lớp học phần là một hệ thống linh hoạt cho phép sinh viên tiến hành học tập và tích lũy tín chỉ từng bước một. Đây là một cách tiếp cận phù hợp với mô hình đào tạo hiện đại, cho phép sinh viên xây dựng chương trình học tập cá nhân và thực hiện nó theo kế hoạch giảng dạy của cơ sở đào tạo.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

.
.
.
Sơ đồ bài viết